BEM รณรงค์ขับปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมอบรม “ Smart Drive by BEM ” ฟรี ตลอดงาน

BEM รณรงค์ขับปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมอบรม “ Smart Drive by BEM ” ฟรี ตลอดงาน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมอบรม Smart Drive by BEM ” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน รวมทั้งทักษะการขับรถบนทางพิเศษ และเทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมแนะนำวิธีดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในระดับโลกมาถ่ายทอดประสบการณ์และสอนเทคนิค ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ (CCB7) ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1        

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 30 คู่ ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/DKzqW9 หรือ www.bemplc.co.th หรือ www.facebook.com/bemexpressway/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081 207 7772

Rate this item
(0 votes)