มหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวง จากดอยสู่เมือง ปีที่ 2

มหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวง จากดอยสู่เมือง ปีที่ 2

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง ,ท็อปส์ มาร์เก็ต, สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง  จัดงาน “Royal Project : มหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวง จากดอยสู่เมือง ปีที่ 2” พบกับไฮไลท์ พืชผักผลไม้เมืองหนาว อาทิ สตรอว์เบอร์รี่, เคพกูสเบอร์รี่, องุ่นไร้เมล็ด, ผักปลอดสารพิษ, ผลิตภัณฑ์แปรรูป, สินค้าหัตถกรรม และผลิตผลทางการเกษตรจากโครงการหลวงกว่า 100 รายการ พิเศษกับเมนูอาหารสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง สู่สวนดุสิต โดยอาจารย์อรรถ ขันสี ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง  พร้อมกิจกรรม Work shop Bouquet จากร้าน I am bride (16-17 มี.ค. 62) และสนุกกับการถ่ายภาพ เช็คอินในบรรยากาศหมู่บ้านชาวดอยโมเดิร์นกลางศูนย์การค้าฯ ระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม 2562 บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

#RoyalProject2019AtCentralPlazaLampang

#มหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวงจากดอยสู่เมืองปีที่2

#CentralPlazaLampang

 

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมความสนุกเพิ่มเติมที่ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ FB,IG : CentralPlaza Lampang โทร.0-54-010-555 ต่อ 0

Rate this item
(0 votes)