then
May 18, 2022

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล HR Excellence Awards 2021

กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล HR Excellence Awards 2021 สู่ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรแบบบูรณาการ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลระดับ Bronze ในเวทีนานาชาติ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HR Excellence Awards 2021 จัดโดย Human Resources Online ร่วมกับ Lighthouse Independent Media ประเทศสิงคโปร์ สะท้อนความสำเร็จด้านการบริหารงานที่เป็นเลิศ พร้อมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมก้าวสู่การทรานส์ฟอร์มในอนาคต

นางสาวจุฑารัตน์ นาทองบ่อ ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยถึงความสำเร็จด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพประกันชีวิตว่า การพัฒนาบุคลากรถือเป็นหนึ่งในหัวใจของการสร้างคุณค่าองค์กร ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดและบริษัทได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กรในการพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับบุคคลและการบริหารงาน พร้อมผสมผสานวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจและมุ่งสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา กรุงเทพประกันชีวิตได้มุ่งเน้นเสริมความแข็งแกร่งจากฐานราก สู่การพัฒนาด้าน Leadership Development ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาวะผู้นำในระดับบริหารงาน การบริหารสายอาชีพของพนักงาน การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง และการพัฒนากลุ่ม Talent ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมความผูกพันและประสบการณ์ที่ดีของพนักงาน

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้นำของกรุงเทพประกันชีวิต ได้ออกแบบขึ้นโดยพิจารณาจาก Bangkok Life’s DNA Leadership ทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. วิสัยทัศน์ (Visioning) 2. การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ (Decision Making) 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 4. การบริหารและพัฒนาพนักงาน (Managing and Developing People) 5. การสื่อสาร (Communication) และ 6. นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation) ซึ่งทั้ง 6 ด้านนี้ คือกุญแจสำคัญสำหรับการพัฒนาผู้นำและการเตรียมความพร้อมด้านภาวะผู้นำของบุคลากรภายในองค์กรอย่างรอบด้านสู่การขับเคลื่อนงานและองค์กรให้ประสบความสำเร็จ เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในตลาดธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต และเป็นที่มาของรางวัล HR Excellence Awards 2021 ในหัวข้อ Excellence in Leadership Development ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้รับในครั้งนี้

และที่ผ่านมาในปีนี้ กรุงเทพประกันชีวิตยังได้รับอีกหนึ่งรางวัลสุดยอดองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับเอเชีย Asia's Best Employer Brand Awards 2021 โดยสถาบันชั้นนำด้านทรัพยากรมนุษย์ World HRD Congress ประเทศอินเดีย ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศระดับเอเชียใน 38 ประเทศทั่วโลก ตอกย้ำถึงความสำเร็จอีกขั้นในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรพร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคต ให้กรุงเทพประกันชีวิตเป็นองค์กรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มและมอบบริการที่ประทับใจผ่านตัวแทน คู่ค้า รวมถึงบุคลากรและพนักงานทุกคน พร้อมเติบโตร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

003468345
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
29590
51681
196286
718345
0
3468345
Your IP: 34.231.147.28
2022-05-18 13:46