SFT พร้อมสนับสนุนแบรนด์ไทย ใช้ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

SFT พร้อมสนับสนุนแบรนด์ไทย ใช้ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลังภาครัฐเร่งดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG รับมือกฎเกณฑ์การค้าโลก

‘บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ SFT’ หนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน โชว์วิสัยทัศน์ด้านการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่ปรับตัวให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้าน BCG ของไทย พร้อมเร่งรณรงค์การใช้ฉลากฟิล์ม r-PET ที่ผลิตจากการใช้เม็ดพลาดสติกรีไซเคิล ช่วยสร้างภาพลักษณ์แบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสินค้าไทยในต่างประเทศ รับกฎเกณฑ์การค้าโลกที่ให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นายซุง ชง ทอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT หนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า จากแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของประเทศไทยของภาครัฐในช่วงปี 2564-2569 ด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากร การดูแลสิ่งแวดล้อม และยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ภายใต้เศรษฐกิจ BCG เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย เพื่อส่งสินค้าไปทำตลาดยังต่างประเทศได้ดีขึ้น และสอดรับกฎเกณฑ์การค้าโลกที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปเพื่อนำผลิตภัณฑ์ของ SFT เข้าไปมีส่วนช่วยผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์สินค้าให้มีความเข้มแข็ง โดยมีนโยบายดำเนินงานที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากฟิลม์หดรัดรูปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ฟิล์ม r-PET (Recycled Polyethylene Terephthalate) ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว 30% (post-consumer recycle: PCR) มาเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตฉลากทั้งระบบการพิมพ์กราเวียร์และแบบดิจิทัลเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่

ทั้งนี้ SFT จึงได้จัด Online conference ‘The Road to Sustainability with Shrinkflex’ ในช่วงวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการถ่ายทอดความรู้ พร้อมนำเสนอตัวเลือกนวัตกรรมใหม่ๆ ของฉลากฟิล์มหดรัดรูปที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ สินค้าอุปโภคบริโภค ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ฉลากฟิล์ม r-PET เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตราสินค้าของลูกค้า รองรับเทรนด์ของผู้บริโภคที่มองหาสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้มากขึ้น  

“การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต ผู้บริโภคจะมองหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัจจัยในการพิจารณา ดังนั้น ผู้ประกอกบการทุกรายต้องตื่นตัวและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้ทรัพยากรที่มีความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่ง SFT มีศักยภาพและความพร้อมตลอดจนความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยสนับสนุนผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศและร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน” นายซุง ชง ทอย กล่าว

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

032186056
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
46454
59281
327305
162291
1659375
32186056
Your IP: 54.165.57.161
2021-12-03 19:16