CSR

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย สานต่อความดีช่วยเหลือสังคม

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย สานต่อความดีช่วยเหลือสังคม จับมือ 3 องค์กร สนับสนุนนมผงให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการ FPT Pay It Forward - Every Bottle Counts

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2 จากขวา) และ นายปริชญ์ รังสิมานนท์ Co-Founder โครงการสร้างสรรค์สังคม (ขวาสุด) ร่วมบริจาคนมเด็กแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้แก่ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย จัดกิจกรรม “FPT Pay It Forward - Every Bottle Counts” เพื่อระดมทุนจัดซื้อนมผงให้กับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางของสังคมในด้านความเป็นอยู่ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเล็กมีอาหารที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดีตามช่วงวัย

กิจกรรม “FPT Pay It Forward - Every Bottle Counts” สามารถระดมทุนจากการบริจาครวมทั้งสิ้นได้กว่า 300,000 บาท หรือคิดเป็นมื้ออาหารสำหรับเด็กเล็กได้มากถึง 30,000 มื้อ โดยเงินจำนวนดังกล่าวนี้ ได้ถูกนำไปมอบให้กับโครงการสร้างสรรค์สังคมแล้วเป็นแห่งแรกเพื่อช่วยเหลือชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู และจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และ เทใจดอทคอม ต่อไป

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และสอดรับกับเป้าหมายของบริษัทฯ “Inspiring experiences, creating places for good” หรือ สร้างประสบการณ์ เสริมแรงบันดาลใจ พัฒนาให้อยู่ คู่กับคุณ  

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย จัดกิจกรรม “FPT Pay It Forward - Every Bottle Counts” เพื่อระดมทุนจัดซื้อนมผงให้กับครอบครัวที่มีเด็กเล็กและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และร่วมดูแลกลุ่มเปราะบางของสังคมในด้านความเป็นอยู่ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเล็กมีอาหารที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดีตามช่วงวัย

กิจกรรม “FPT Pay It Forward - Every Bottle Counts” สามารถระดมทุนจากการบริจาครวมทั้งสิ้นได้กว่า 300,000 บาท หรือคิดเป็นมื้ออาหารสำหรับเด็กเล็กได้มากถึง 30,000 มื้อ โดยเงินจำนวนดังกล่าวนี้ ได้ถูกนำไปมอบให้กับโครงการสร้างสรรค์สังคมแล้วเป็นแห่งแรกเพื่อช่วยเหลือชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู และจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และ เทใจดอทคอม ต่อไป

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และสอดรับกับเป้าหมายของบริษัทฯ “Inspiring experiences, creating places for good” หรือ สร้างประสบการณ์ เสริมแรงบันดาลใจ พัฒนาให้อยู่ คู่กับคุณ  

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

032188993
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
49391
59281
330242
165228
1659375
32188993
Your IP: 54.165.57.161
2021-12-03 20:41