01Top_System

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ รพ กรุงเทพ จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ รพ กรุงเทพ จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต

กรุงเทพประกันชีวิต จับมือขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพ  สำนักงานใหญ่ อำนวยความสะดวกในการประสานงานด้าน Hospitel ภายใต้มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยจากบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ให้กับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิตทั้งลูกค้าประกันเดี่ยวและประกันกลุ่ม

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ได้รับเชื้อ COVID-19 ประสบปัญหาด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตร โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Hospitel ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเป็นมาตรฐานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ซอยศูนย์วิจัย สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่จะเข้ารับการรักษาใน Hospitel เป็นไปตามหลักเกณฑ์และดุลพินิจของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ลูกค้าของกรุงเทพประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันชีวิต แบบประกันเดี่ยวและประกันกลุ่ม ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ป่วยจากไวรัสโควิด-19  สามารถติดต่อกรุงเทพประกันชีวิต ผ่านช่องทาง LINE @BlaHealthPartner เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงาน Hospitel ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

“กรุงเทพประกันชีวิตมีความห่วงใยและตระหนักถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือลูกค้าทุกคนให้สามารถได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม และให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ากรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าทุกคนในทุกสถานการณ์ โดยนอกเหนือจากความร่วมมือในการจัดตั้ง Hospitel แล้ว กรุงเทพประกันชีวิตยังได้รับเปิดบริการ Care@Home สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์กรุงเทพประกันชีวิตทุกประเภทในระหว่างการ Home Isolation อีกด้วย” นายโชน กล่าวสรุป     

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

030098815
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
15754
57928
189357
1476085
1609543
30098815
Your IP: 3.236.253.192
2021-10-27 06:52