then
May 22, 2022
NIA

NIA ร่วมกับ Urban Creature เปิดตัวโครงการ NIA Creative Contest 2021

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ Urban Creature เปิดตัวโครงการ NIA Creative Contest 2021

โครงการ NIA Creative Contest 2021 การประกวดวีดีทัศน์ด้านมุมมองอนาคตในปีที่ 3 นี้ จะเปิดเวทีการประกวดเพื่อรับฟังความคิดเห็นและมุมมองของคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับอนาคตในรูปแบบวีดีทัศน์ ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ ภายใต้โจทย์ “อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร?”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการมองอนาคตและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต รวมถึงการวางแผน ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาที่พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของสถาบันมองอนาคตนวัตกรรมคือการส่งเสริมให้เกิดภาพอนาคต (Future Scenes) ที่นำเสนอมุมมองและแนวคิดหลากหลายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตคนไทยไปสู่อนาคต รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของภาพอนาคตต่อการออกแบบบและวางแผนยุทธศาตร์สำหรับการ พัฒนา ทั้งในระดับประเทศและในระดับองค์กร

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นักอนาคตศาสตร์รุ่นใหม่หรือ Young Generation Futurist ซึ่งเป็นคนที่จะต้องอยู่ในอนาคตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตและสิ่งที่พวกเขาอยากเห็น ผ่านการสร้างภาพจินตนาการเพื่อคาดการณ์สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น เพื่อสะท้อนถึงสัญญาณเตือนว่า หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นในอนาคตแล้ว คนรุ่นต่อไปจะต้องทำอะไรกับสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ฯลฯ

ขณะเดียวกัน จินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัดของผู้เข้าร่วมโครงการที่จะนำเสนอผ่านวีดีทัศน์ ก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนไปยังนักนโยบาย อาจารย์ นักวิชาการ นักธุรกิจและนักพัฒนา รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่เป็น Change Agent เพื่อให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ แล้วเมื่อคนรุ่นใหม่คือเม็ดทรายแห่งคลื่นลูกใหม่ ก็จงใส่จินตนาการเข้าไป แล้วทุกคนจะกลายมาเป็นผู้สร้างอนาคตที่สะท้อนเสียงผ่านโครงการนี้”

สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถส่งไอเดียเข้ามานำเสนอ เพื่อเข้าร่วมโครงการ Virtual Bootcamp ซึ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ร่วมโครงการ โดยมีวิทยากร และที่ปรึกษา ผู้มากประสบการณ์ในการทำงานเบื้องหลังวงการสื่อสร้างสรรค์ มาร่วมให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และปีนี้ ทาง NIA มีรางวัลรวมกว่า 170,000 บาท ใน 6 ประเภทรางวัล ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดกว่า 60,000 บาท นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถสมัครร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้- 31 กรกฎาคม 2564 ที่ https://bit.ly/3cXfqBs

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

003654116
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
10336
47989
10336
904116
0
3654116
Your IP: 34.231.244.12
2022-05-22 04:09