01Top_HachiEng

กรุงเทพประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษ ฟรี! ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

กรุงเทพประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษ ฟรี! ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต เพื่อมอบความอุ่นใจในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมส่งมอบความห่วงใยผ่านความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ฟรี พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน การฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายให้แก่ประชาชนทุกคนและเพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วย รวมถึงลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงและให้โรคระบาดนี้หายไปจากประเทศไทยโดยเร็ว กรุงเทพประกันชีวิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนอย่างมั่นใจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไป

กรุงเทพประกันชีวิต จึงได้มอบสิทธิพิเศษ ฟรี! ความคุ้มครองในกรณีได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เอาประกันภัยของบริษัท ที่มีวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2564 โดยการสแกน QR Code หรือ Link ที่บริษัทกำหนด พร้อมกรอกรายละเอียดเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และให้ความคุ้มครองจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยความคุ้มครองนี้มอบให้กับผู้เอาประกันภัย 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตามความจำเป็นทางการแพทย์ เนื่องจากได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อวัน เพียงครั้งเดียวและไม่เกิน 14 วันต่อการเข้าพักรักษาในการฉีดวัคซีนแต่ละเข็ม และสูงสุดต่อวันไม่เกิน 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน จนกว่าจะครบโดส (ไม่เกิน 2 เข็มต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย) นอกจากนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนและต้องเสียชีวิตไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนดังกล่าวในประเทศไทย โดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ในระหว่างวันเริ่มมีผลคุ้มครอง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ยังได้ขยายความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน ให้ครอบคลุมกรณีได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จนเป็นเหตุให้ต้องรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับผู้เอาประกันภัยของกรุงเทพประกันชีวิตที่สนใจรับความคุ้มครอง สามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์ที่หน้าลงทะเบียน http://bit.ly/BLA-Vac04​ แอปพลิเคชัน BLA Happy Life หรือสแกน QR Code หรือ Link ที่บริษัทกำหนด เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 สิงหาคม 2564 หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครองได้ที่แอปพลิเคชัน BLA Happy Life, LINE Official Account (BLA Connect) และ ระบบบริการลูกค้า (Smart Customer) ทั้งนี้ ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02 777 8888 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoklife.com

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

028075738
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
27616
54490
130764
1062551
1699103
28075738
Your IP: 44.192.254.246
2021-09-21 13:12