then
May 22, 2022
CSR

ไปรษณีย์ไทย หนุนสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ไปรษณีย์ไทย หนุนสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งด่วนชุดยังชีพ ให้กลุ่มผู้เปราะบาง 24,000 คน พร้อมชวนคนไทยส่งความห่วงใยถึงบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านช่องทาง EMS ฟรี! ถึง 31 พ.ค.นี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินหน้าสนับสนุนโครงการมอบชุดธารน้ำใจ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผ่านแคมเปญ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ปี 2564 โดยขนส่งชุดธารน้ำใจไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) เพื่อกระจายไปสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำนวน 24,000 คน ทั่วประเทศ ตามพิกัดจากการปักหมุด GPS  ในแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมตั้งเป้าช่วยสนับสนุนการขนส่งไปจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มผู้เปราะบางและผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับความช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า 600,000 คน นอกจากนี้ ยังเชิญชวนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และของใช้จำเป็นอื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝากส่ง ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ยังคงรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ กลุ่มคนยากจนรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ปัจจุบันแม้ว่าภาคส่วนต่างๆ จะมีมาตรการในการเยียวยาช่วยเหลือและดูแลประชาชนกลุ่มดังกล่าว แต่ความรุนแรงของสถานการณ์นี้ยังคงเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต จึงจำเป็นต้องมีแนวทางและมาตรการช่วยเหลือ โดยเฉพาะด้านสุขภาพและการดำรงชีพ ตลอดจนการเยียวยาที่เหมาะสมอื่นๆ ต่อไป

ไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงายในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 ระลอกใหม่ที่มีต่อกลุ่มผู้เปราะบาง จึงใช้ความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งร่วมสนับสนุนโครงการมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผ่านแคมเปญ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19”  ปี 2564 โดยการจัดส่งชุดธารน้ำใจฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่นำไปมอบให้กับผู้สูงวัยที่ไร้ที่พึ่งและช่วยเหลือตนเองไม่ได้จำนวน 24,000 คน ตามพิกัดจากการปักหมุด GPS ในแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสำรวจและลงพิกัดที่อยู่ของกลุ่มเปราะบางทุกคน เพื่อที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วยามเกิดภัยพิบัติ และเกิดภาวะฉุกเฉินต่างๆ ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยตั้งเป้าสนับสนุนการขนส่งให้กับโครงการดังกล่าวไปจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มผู้เปราะบางและผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับความช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า 600,000 คน"

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังขอเชิญชวนคนไทย ร่วมกันสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในแคมเปญ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ปี 2564 โดยสามารถส่งหน้ากากอนามัย เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยบริการ EMS โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการฝากส่ง เพียงแค่บรรจุสิ่งของลงกล่องน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม พร้อมจ่าหน้าถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ต้องการฝากส่ง นำไปส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาต ร้านไปรษณีย์ EMS Point และร้านรวบรวม หรือในกรณีที่มีสิ่งของเป็นจำนวนมาก สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2831 3598  เพื่อประสานงานในการขนส่งได้ตลอดช่วงวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 โดยขณะนี้ มีปริมาณการฝากส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วกว่า 22,000 กิโลกรัม

 

 

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

003656020
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
12240
47989
12240
906020
0
3656020
Your IP: 34.231.244.12
2022-05-22 05:00