Print this page

PPS จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

PPS จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายประสงค์ ธาราไชย ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการบริหารและกรรมการบริษัท พร้อมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมรับรองรายงานสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทจัดการประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้น ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19  (ศบค.) และประกาศกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมชั้น 4 บมจ. โปรเจค  แพลนนิ่ง เซอร์วิส เมื่อเร็วๆนี้

 

Rate this item
(0 votes)

Related items