ม.มหิดล ผ่านการประเมิน QS Stars University Rating System ในระดับ 5 ดาว

ม.มหิดล ผ่านการประเมิน QS Stars University Rating System ในระดับ 5 ดาว

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World Class University Rankings) ทำให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ ณจุดใด เพื่อให้เกิดแรงผลักดัน สร้างสรรค์และพัฒนาสู่สิ่งที่ดีขึ้น ซึ่งหนึ่งในกระดานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก คือ การจัดอันดับโดย Quacquarelli Symonds Ltd หรือ QS จากสหราชอาณาจักร ซึ่งในส่วนของประเทศไทย โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ได้สนับสนุนให้มีการใช้เกณฑ์ "QS Stars University Rating System" เพื่อประเมินความพร้อมของมหาวิทยาลัยไทย 14 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล 

ซึ่ง QS Stars University Rating System ถือเป็นระบบประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่ทั่วโลกให้การยอมรับ พร้อมก้าวสู่การพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา ในโครงการReinventing University ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถผ่านการประเมินจาก QS Stars University Rating System ในระดับ 5 ดาว ถึง 7 ด้าน

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่าเกณฑ์ QS Stars University Rating System ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการประเมินในระดับ 5 ดาว 7 ด้าน ได้แก่ Teaching (ด้านการเรียนการสอน) Employability (ด้านการมีงานทำของบัณฑิต) Internationalization (ด้านความเป็นนานาชาติ) Facilities (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) Arts And Culture (ด้านศิลปะและวัฒนธรรม) Innovation (ด้านนวัตกรรม) และ Life Sciences And Medicine  ซึ่งจากผลการประเมินสะท้อนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ จากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับในสาขา Life Sciences And Medicine อยู่ที่ 143 ของโลก และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากการที่ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในTop 100 ของโลกเมื่อเร็วๆ นี้

"มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาสถาบันแรกของไทยที่ผ่านการประเมินจาก QS Stars University Rating System ในระดับ 5 ดาว ซึ่งการประเมินจะมีผล 3 ปี คือ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2564 - 2567 ซึ่งจากการประเมิน QS Stars University Rating System ในครั้งนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยไทยได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนที่จะทำให้ได้เห็นมุมมองต่อการพัฒนาคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและผลักดันสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยอันดับโลกได้ตามเป้าหมายต่อไป" รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 04 May 2021 10:11

Page Visitor

022749917
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
26263
52752
136927
797425
1767374
22749917
Your IP: 35.171.146.141
2021-06-15 13:05