สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรม ยกระดับการแข่งขันสู่ระดับสากล

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 พบ 13 องค์กรไทยคุณภาพ ทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในภาคการศึกษา สาธารณสุข บริการ และภาคอุตสาหกรรม คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ,รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยนวัตกรรม ยกระดับการแข่งขันสู่ระดับสากล

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกฯ จับมือสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เสนอเร่งแก้กฎหมายอนุญาตใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณพลาสติกเกิดใหม่

ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เข้าพบ นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข- เพื่อหารือแนวทางในการร่วมผลักดันปรับปรุงกฏหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำพลาสติกรีไซเคิล Recycled PET (rPET) มาใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มได้ พร้อมเผยผลวิจัยโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบว่าประเทศไทยสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ หากใช้แนวทางการประเมินความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น แนวทางของสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป ร่วมกับการมีกฎหมายกำหนดให้ผู้ผลิตต้องผ่านการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่า กระบวนการผลิตสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางกลุ่มฯ เชื่อมั่นว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยลดการใช้พลาสติกเกิดใหม่ ส่งเสริมการรีไซเคิล และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3” มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนพื้นที่จังหวัดสระบุรี

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดกิจกรรมโครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี 3” เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 โดยส่งเสริมดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดี ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ตั้งเป้าตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบสถานประกอบการเหมืองแร่ได้ไม่น้อยกว่า 30,000 คน

กสอ. จับมือ ธรรมศาสตร์ ยกระดับ SME สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ e-commerce

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดอาวุธเอสเอ็มอี พร้อมปรับตัวทำตลาดแบบใหม่ เพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ ตั้งเป้าหมาย 30 กิจการ คาดเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

เริ่มแล้ววันนี้ ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 พร้อมยกระดับให้ไทยขึ้นแท่นฮับพลังงานแห่งเอเชีย

งานนิทรรศการและงานประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 งานด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานแบบบูรณาการชั้นนำของเอเชีย ได้ฤกษ์เปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงพลังงานร่วมในพิธี งานครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญ ที่ได้รวบรวมบุคลากรด้านพลังงานที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าพลังงานแบบสมบูรณ์ของ ภูมิภาคไว้ภายในการประชุมครั้งนี้ที่เดียว ตลอดสามวันของการจัดงาน นำเสนอนิทรรศการจากผู้จัดแสดงทั่วโลก ที่จัดแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานล่าสุด  พร้อมด้วยการประชุมในสามแขนงที่รวมตัววิทยากรในภาคอุตสาหกรรมพลังงานกว่า 200 ท่านเข้าร่วมถกประเด็นเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสทางการเมืองและธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาค

ตัวเลข  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศใหม่ ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 5-6 บาท ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาค พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้ และลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข รวมทั้ง จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณารับทราบแล้ว และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการ “The Power” ปลุกพลังเปลี่ยนโลกธุรกิจให้วิสาหกิจชุมชนและ OTOP

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัด โครงการ “The Power” โครงการเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ OTOP แห่งปี ที่รวบรวมเอาผู้ผลิตสินค้าจากทั่วประเทศ 100 ราย มาพัฒนาวิสัยทัศน์และองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจผลักดันสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างความเข้มแข็งและโอกาสแก่วิสาหกิจชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ส่งผลให้ตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าขยายตัวมากขึ้น สร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนและเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

เตรียมพบกับงานแสดงเทคโนโลยีระบบขนส่ง โลจิสติกส์ แวร์เฮ้าส์ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ภายใต้แนวคิด “การลดต้นทุน คือการเพิ่มผลกำไร”

างสาวธนัชญา ทวีกิจพัฒนชัย ผู้อำนวยการฝ่ายจัดงานแสดงสินค้า บริษัท พีเอ็มพี  แมนเนจเม้นท์  จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจัดงานแสดงเทคโนโลยีระบบขนส่ง โลจิสติกส์ แวร์เฮ้าส์  และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 5 หรือ “MHE & PACK MAC 2020” ภายใต้แนวคิด “ การลดต้นทุน คือการเพิ่มผลกำไร ” เพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มองต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญ

กนอ. เซ็นสัญญาปิ่นทองฯ ตั้งนิคมใหม่ 'ปิ่นทอง 6' รองรับ EEC

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จับมือ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) บนพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ ด้วยเม็ดเงินลงทุน 2,625.78 ล้านบาท เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve คาดว่าโครงการมีศักยภาพด้านการตลาด เนื่องจากมีฐานลูกค้าที่สนใจมาลงทุน ประกอบกับผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้มาตรการส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปั้นหลักสูตร “Genius the Idol” ระดมทีมอัจฉริยะโค้ชระดับประเทศ พัฒนาศักยภาพสร้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดหลักสูตร “Genius the Idol” รวมพลทีมอัจฉริยะโค้ชของไทยปลุกปั้นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบรับความต้องการตลาด เสริมความรู้การตลาดดิจิทัล ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาจริงของผู้ประกอบการ และใช้กรณีศึกษาจากนักธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ บ่มเพาะความพร้อมในทุกด้าน สร้างไอดอลอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป SMEs 50 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากผู้สมัครจากทั่วประเทศ พร้อมถอดบทเรียนเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการติดตามทางออนไลน์ผ่าน  Facebook.com/dip.ga.theidol

Page 1 of 15