01Top_System

รพ. นครปฐม ครบรอบ 68 ปี แห่งความสำเร็จ

รพ. นครปฐม ครบรอบ 68 ปี แห่งความสำเร็จ

โรงพยาบาลนครปฐม ผู้นำโรงพยาบาลศูนย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ เดินหน้าดำเนินงานในการรักษาพยาบาล เตรียมเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ด้านโรคหัวใจ ภายใน พ.ค. 63 พร้อมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ให้ก้าวหน้าและมีศักยภาพ ตอกย้ำความสำเร็จครบรอบ 68 ปี

ดร.พญ. ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ดร.พญ. ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวว่า โรงพยาบาลนครปฐมเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ที่ดำเนินการรักษาพยาบาลมาอย่างยาวนาน และจะครบรอบ 68 ปี อย่างเป็นทางการในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพต่างๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพด้านการบริการ เทคโนโลยีการรักษา บุคลากร อาคารสถานที่ หรือแม้แต่สภาพแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเดินตามวิสัยทัศน์ “ศูนย์การแพทย์ชั้นนำของประเทศ”   

ล่าสุด โรงพยาบาลนครปฐมได้ดำเนินการก่อสร้าง “อาคารตติยภูมิ” เป็นอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เพื่อใช้ในการรักษาโรคที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สูง และใช้แพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีศักยภาพมาก อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง การปลูกถ่ายอวัยวะ ฯลฯ รวมถึงเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม และลดอัตราการเสี่ยงในการส่งต่อผู้ป่วยขั้นวิกฤตไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครโดยอาคารศูนย์การแพทย์ดังกล่าวเป็นอาคาร 10 ชั้น ด้วยงบประมาณ 280 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปกว่า 90% แล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการในส่วนของงานสถาปัตย์ ซึ่งจะทำการตรวจรับในเดือนมีนาคม 2563 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2563

“อาคารตติยภูมินี้ ถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการค่อนข้างที่จะเยอะ แม้จำนวนเตียงของเราจะมากถึง 722 เตียง แต่อัตราการครองเตียงของคนไข้ก็เกิน 100% แล้ว ทำให้พื้นที่การรักษาของอาคารเก่าๆ เริ่มที่จะแออัด บวกกับจำนวนผู้ป่วยโรคเฉพาะทางเหล่านี้ก็เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี จึงทำให้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะนี้ขึ้นมา เพื่อให้รองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและเป็นสัดส่วน ขณะเดียวกันก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการลดความแออัด และลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ” ดร.พญ. ดารารัตน์กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาล ดร.พญ. ดารารัตน์ กล่าวว่า โรงพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน โดยยึกหลัก ทีมมีสุข ทุกคนปลอดภัย เครือข่ายเข้มแข็ง (Team Safety Network) เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ คือ เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นสูงแห่งปริมณฑลตะวันตก, พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์, พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเขตเมืองร่วมกับภาคีเครือข่าย, พัฒนาความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่าย และพัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัล

“ที่ผ่านมาได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน โรงพยาบาลนครปฐมเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานของโรงพยาบาลจะเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ และมีความพร้อมไปด้วยศักยภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนบุคลากร รวมถึงการให้บริการต่างๆ ซึ่งโรงพยาบาลได้คำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับโรงพยาบาลต่อไป” ดร.พญ. ดารารัตน์กล่าว

ดร.พญ. ดารารัตน์ ได้กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมอีกว่า ในฐานะที่โรงพยาบาลนครปฐม เป็นโรงพยาบาลศูนย์ สิ่งสำคัญในการให้บริการการรักษาคือบุคลากร ที่ปัจจุบันยังมีหลายสาขาวิชาที่วงการแพทย์ในประเทศไทยยังขาดแคลน หากภาครัฐให้การสนับสนุน ในการลงทุนในระบบ Telemedicine+Ambulance Operation Center การสนับสนุนการผลิตบุคลากรการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นักเทคโนโลยีหัวใจ รวมถึงสนับสนุนเจ้าหน้าด้านสนับสนุนที่มีความสำคัญในปัจจุบัน อย่างเช่น นิติกร และนักพัสดุ การดำเนินงานหรือการให้บริการทางการแพทย์ของประเทศจะมีประสิทธิภาพ และครบถ้วนสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งทีมแพทย์และบุคลากรก็จะมั่นใจและมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยต่อไปอีกด้วย

Page Visitor

030086529
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3468
57928
177071
1463799
1609543
30086529
Your IP: 35.175.107.77
2021-10-27 01:40