DELTA คว้า 2 รางวัลอุตฯ ดีเด่น

DELTA คว้า 2 รางวัลอุตฯ ดีเด่น

DELTA รับ 2 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 61 ทั้งประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำความสำเร็จในการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและคืนกำไรสู่สังคมเพื่อการต่อยอดที่ยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการ บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA

คุณอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการ บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ว่า บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง 5 ปี ครอบคลุมในหลากหลายสาขา อาทิ ด้านการเพิ่มผลผลิต, การบริหารงานคุณภาพ และการจัดการด้านพลังงาน ในปี 2538, 2553, 2555 และ 2554 ตามลำดับ และได้รับรางวัลสูงสุดในปี 2555 ซึ่งรางวัลต่างๆ ที่บริษัทได้รับแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง

ล่าสุด บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทรางวัลใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพและประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ

สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่คิดค้นนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและเป็นนวัตกรรมที่บริษัทจดทะเบียนลิขสิทธิ์แล้วกว่า 100 รายการ ทั้งนี้ นอกจากสินค้าด้านนวัตกรรมแล้วบริษัทยังส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคู่กันไปด้วย

“เรามีการสนับสนุนด้านนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความรู้ด้านนวัตกรรม โดยเราได้เปิดโอกาสให้พนักงานศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้ามาจัดการเรียนการสอนภายในบริษัทตามหลักสูตรปริญญาทุกอย่าง ซึ่งเมื่อพนักงานศึกษาจบระดับปริญญาตรีแล้วก็สามารถปรับวุฒิการสมัคร เพื่อปรับรายได้และต่อยอดองค์ความรู้ให้กับตนเอง” คุณอนุสรณ์กล่าว

ส่วนรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นรางวัลที่บริษัทได้รับจากการดำเนินการด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและเป็นกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นการดำเนินการให้กับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการสลับพนักงานในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง การเปิดโอกาสให้สถานศึกษาต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานอีกด้วย

“เราได้เล็งเห็นว่า การจัดกิจกรรม CSR เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่เพียงการบริจาค แต่เป็นกิจกรรมที่จะต้องสร้างและเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนและชุมชนในการที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดและสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเราจะเข้าไปสนับสนุนและให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน ด้านวิทยาศาสตร์ โดยสอนให้เกิดความเข้าใจและเกิดการพัฒนาทางความคิด นอกจากนี้ เรายังพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ เมื่อนักเรียนมีการเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เกิดจากองค์ความรู้ที่ได้รับและมีการนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณอนุสรณ์กล่าว

ด้านการเข้าร่วมประกวดในปีถัดไป บริษัทอาจจะไม่ได้เข้าร่วมประกวด เนื่องจากถูกจัดอยู่ในกลุ่มของหอเกียรติยศ (Hall of Fame) แล้ว ดังนั้นการเข้าร่วมประกวดในปีถัดไปจึงอาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากได้รับรางวัลดีเด่นมาหลายรางวัลและได้รับรางวัลสูงสุดแล้ว ขณะเดียวกัน บริษัทอาจได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดรางวัลในปีถัดไป ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางคณะผู้บริหาร

คุณอนุสรณ์ กล่าวปิดท้ายถึงสิ่งที่อยากจะฝากผู้ประกอบการในการเข้าร่วมประกวดรางวัลว่า จากการที่บริษัทได้เข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าวทำให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง ถึงแม้ว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประกวดอาจไม่ได้รับรางวัล แต่ก็จะได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

Page Visitor

032120301
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
39980
56556
261550
96536
1659375
32120301
Your IP: 54.144.55.253
2021-12-02 15:53