3 ทศวรรษ “ทางยกระดับดอนเมือง”

3 ทศวรรษ “ทางยกระดับดอนเมือง”

ทางยกระดับดอนเมืองฉลองความสำเร็จครบรอบ 30 ปี มุ่งมั่นพัฒนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร บวกให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบเพื่อสังคม 5 ด้าน พร้อมชูแผนอนาคตเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างเต็มที่

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานในการก่อสร้างและให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจครบรอบ 30 ปี และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองจึงได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นมากมาย อาทิ การพาผู้โชคดีบินลัดฟ้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซีย พร้อมลุ้นรับของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท

โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ "Tollway Lucky Way 2018 ใบเสร็จให้โชค" นอกจากการมอบความสุขให้กับผู้ใช้ทางแล้ว บริษัทยังได้มีกิจกรรมการคืนกำไรเพื่อสังคม โดยจัดมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ซึ่งเท่ากับจำนวนปีที่ก่อตั้งบริษัทให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่โรงเรียนวรดิษฐ์วิทยาประสูตร์ จังหวัดอ่างทองอีกด้วย

“ในช่วงระยะเวลาครบรอบ 10-20 ปี เราได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้พบกับปัญหาและอุปสรรคมากมาย ทั้งการเพิ่มหรือลดราคาค่าทางด่วนและปัญหาต่างๆ ปัจจุบัน เราดำเนินธุรกิจครบรอบ 30 ปี ซึ่งได้มีการสั่งสมประสบการณ์และมีการวางระบบการบริหารจัดการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในด้านการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP)” ดร.ศักดิ์ดากล่าว

ดร.ศักดิ์ดา กล่าวต่อว่า นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาองค์กรแล้ว บริษัทยังมีแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบเพื่อสังคม 5 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. Tollway Better Way นโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและยากต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น มอบผ้าห่มกันภัยหนาว และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น 2. Tollway Green Way นโยบายการยกระดับสิ่งแวดล้อม อาทิ การนำกระดาษค่าผ่านทางมารีไซเคิล เป็นสมุดเขียนหนังสือสีเขียว เพื่อมอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

3. Tollway Happy Way นโยบายการยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิ การมอบชุดตรวจสารเสพติดเบื้องต้นฟรีกว่า 10,000 ชุดให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด เป็นต้น

4. Tollway Safety Way นโยบายการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านการจัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่ ผู้ใช้รถใช้ถนนได้มีความระมัดระวังมากขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมป้ายเครื่องหมายจราจรและการทำทางม้าลายบริเวณเขตสถานศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนต่างๆ เป็นต้น และ 5. Tollway Smart Way นโยบายการยกระดับการศึกษาของสังคม ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ ขาดแคลนตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อยกระดับ การศึกษาของเยาวชนให้ดีขึ้น

ดร.ศักดิ์ดา กล่าวต่อถึงยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาในอนาคตว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเส้นทางที่รับผิดชอบอยู่ดีมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่ใช้ทางและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้ง การพัฒนาและปรับปรุงด้านกระบวนการภายในองค์กร (Internal Process) ให้มีมาตรฐานที่สูงมากขึ้น และเตรียมความพร้อมในการลงทุนด้านอื่นๆ ตามวิสัยทัศน์ของบอร์ดบริหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“ล่าสุด เราได้มีการลงทุนโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับผู้ใช้ทางที่มีความทันสมัยมากขึ้น โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งระบบจราจรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ มีระบบกล้องวงจรตรวจจับอุบัติเหตุหรือรถเสียได้อัตโนมัติ โดยจะส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

ปัจจุบัน การลงทุนดังกล่าวได้ดำเนินการในส่วนของงานก่อสร้างและติดตั้งห้องควบคุมระบบกล้องวงจรแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการเชื่อมต่อระบบ รวมทั้งการทดสอบระบบเพื่อแก้ไขให้ดีที่สุด โดยตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มใช้งานในช่วงปลายปี 2562 นอกจากนี้ ด้วยครบรอบการบำรุงรักษาของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของระบบการเก็บค่าผ่านทาง เราก็จะมีการปรับปรุงด้วยเช่นกัน” ดร.ศักดิ์ดากล่าว