ไร้ท์ทัลเน็ลลิ่งตอกย้ำผลงานรถไฟทางคู่ วิหารแดง - บุใหญ่

ไร้ท์ทัลเน็ลลิ่งตอกย้ำผลงานรถไฟทางคู่ วิหารแดง - บุใหญ่

ไร้ท์ทัลเน็ลลิ่งชูผลงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่ วิหารแดง - บุใหญ่ รองรับการขยายตัวโลจิสติกส์ภาคตะวันออก กำหนดแล้วเสร็จมีนาคมปีหน้า พร้อมตุนแบ็คล็อกกว่า 8 พันลบ. การันตีผลงานคุณภาพ ด้านรายรวมได้ปีนี้ ตั้งเป้า 3,000 - 3,500 ลบ. หรือเติบโตเพิ่ม 10%

คุณชวลิต ถนอมถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ทัลเน็ลลิ่ง จำกัด

คุณชวลิต ถนอมถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ทัลเน็ลลิ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างอุโมงค์และธรณีเทคนิค กล่าวว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ในสัญญาที่ 2 คือ งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงวิหารแดง–บุใหญ่ รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร และอุโมงค์รถไฟทางคู่ลอดใต้เขาพระพุทธฉาย ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร

สำหรับการก่อสร้างตามสัญญาที่ 2 ในโครงการดังกล่าว บริษัทได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และตามสัญญากำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563  ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างดังกล่าวเสร็จจะใช้ประโยชน์ในด้านโลจิสติกส์เป็นหลัก เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบังกับพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“เรามีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอุโมงค์โดยตรง และได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้รับผิดชอบในงานก่อสร้างสัญญาที่ 2 ทั้งการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟลอดเขาพระพุทธฉาย ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร และงานก่อสร้างรางรถไฟ รวมระยะทางทั้งหมด 9 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีงานส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย งานก่อสร้างสะพานเพิ่ม 2 แห่ง, งานทางระบายน้ำ และงานก่อสร้างต่างๆ ด้วย” คุณชวลิตกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกครั้ง และดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ และเนื่องด้วยสภาวะภูมิอากาศมีความเอื้ออำนวยตลอดช่วงระยะเวลาในการก่อสร้าง จึงทำให้ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณชวลิต กล่าวต่อว่า นอกจากโครงการดังกล่าวที่บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้ว ยังมีโครงการในมือ (Backlog) อื่นๆ มูลค่ารวมกว่า 8,000 ล้านบาท อาทิ โครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ, โครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงใหม่ เป็นต้น โดยลักษณะงานหลัก ยังคงเป็นการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่เช่นเดียวกัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2562 เป็นต้นไป

สำหรับผลประกอบการปี 2561 ที่ผ่านมา ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจมากนัก เนื่องจากงานโครงการต่างๆ ได้ทยอยเข้ามาในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทได้ตั้งเป้ารายได้ไว้ประมาณ 3,000–3,500 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 10% ต่อปี โดยคาดการณ์ว่าจะมีรายรับจากโครงการต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีการเติบโตอย่างมั่นคงในทุกๆ ปี

ด้านแผนการขยายธุรกิจ บริษัทจะเข้าสู่ธุรกิจพลังงานพลังงาน โดยเตรียมลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่า ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ สามารถเติบโตได้ดีในอนาคต และมีความสอดคล้องในการดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันกับงานอุโมงค์ งานเขื่อน ที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานน้ำอีกด้วย

นอกจากนี้ ด้วยความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนอกจากงานอุโมงค์ที่เป็นงานหลักแล้ว บริษัทยังมีงานอื่นๆ ที่ให้บริการอีกด้วย อาทิ งานเจาะสำรวจ, งานวิศวกรรมธรณีเทคนิค, งานนำสายไฟลงใต้ดิน, งาน Slope Protection, งานเหมืองแร่ และงานเขื่อน เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจร

คุณชวลิต กล่าวปิดท้ายว่า บริษัท ไร้ท์ทัลเน็ลลิ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2543 มีพนักงานทั้งหมด 1,200 คน สำหรับพนักงานในองค์กร บริษัทมีการอบรมก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง ประกอบด้วย การอบรมความปลอดภัย การอบรมเทคนิค การบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น โดยมีการอบรมเป็นประจำ 3 ครั้งต่อปี ในส่วนระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ มีการอบรมทุกไตรมาสและติดตามความคืบหน้าของพนักงานอีกด้วย

“เราเน้นผลิตผลงานที่มีคุณภาพ มีความซื่อสัตย์ ส่งมอบงานตรงตามเวลา ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ดำเนินการประจำ และเนื่องด้วยคุณภาพงานที่ดีของเรา จึงทำให้ลูกค้ามีการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก ส่งผลให้มีงานโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต” คุณชวลิตกล่าว

Page Visitor

022624997
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
12007
49579
12007
672505
1767374
22624997
Your IP: 3.235.173.155
2021-06-13 04:27