บางกอกแคนเนรมิต รง. ใหม่

บางกอกแคนเนรมิต รง. ใหม่

บางกอกแคนทุ่ม 2,000 ลบ. ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องจักร คาดแล้วเสร็จ Q2/62 หนุนกำลังการผลิตรวมพุ่ง 1,700 ล้านกระป๋องต่อปี และการขนส่งที่คล่องตัว รองรับอัตราการเติบโตของธุรกิจกระป๋องอลูมิเนียมที่เพิ่มสูงขึ้น

คุณอโณทัย ชยเดชบำรุง Special Project Manager

คุณอโณทัย ชยเดชบำรุง Special Project Manager บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตกระป๋องบรรจุเครื่องดื่ม เปิดเผยถึงรายละเอียดการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ บนพื้นที่ 70 ไร่ ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 2/2562 ทั้งนี้ บริษัทใช้งบประมาณในการดำเนินการ 2,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 1,000 ล้านบาท และเครื่องจักร 1,000 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ของโรงงานเดิมไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก ประกอบกับตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนการเล็งเห็นถึงการเติบโตในอนาคตที่อาจจะมีการติดตั้งเครื่องจักรรองรับการผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตประมาณ 1,200 ล้านกระป๋องต่อปี ทั้งนี้ หากโรงงานใหม่แล้วเสร็จจะทำให้มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 1,700 ล้านกระป๋องต่อปี

ขณะเดียวกัน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการก่อสร้างโรงงานใหม่จะส่งผลดีในเรื่องของการขนส่ง ซึ่งทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร และใกล้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม จึงทำให้การมีความสะดวกขึ้น จึงทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับสิทธิประโยชน์ในโอกาสได้รับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการดังกล่าวจาก BOI ได้แก่ 1.สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในการนำเข้า 2.สิทธิทางด้าน Technician จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น อาทิ บุคลากรและเครื่องมือต่างๆ เป็นต้น 3.สิทธิประโยชน์การถือครองที่ดินในการเป็นเจ้าของ และ 4.ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล

คุณอโณทัย กล่าวต่อว่า โรงงานใหม่แห่งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งาน โดยมีจุดเด่นซึ่งประกอบด้วย ระบบ PLC สำหรับการควบคุมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจากสหรัฐอเมริกา, เครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณการใช้พนักงานและวัตถุดิบ รวมทั้งการติดตั้งหลอดไฟ LED ทั้งโรงงาน จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานและต้นทุนการผลิต ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านแนวโน้มของธุรกิจเครื่องดื่มในอนาคตคาดว่ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการใช้กระป๋องมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคยังนิยมดื่มน้ำแบบกระป๋อง และในส่วนโรงงานใหม่จะเน้นจำหน่ายลูกค้าในประเทศทั้งหมด นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทคาดว่าจะมีแผนขยายโรงงานในบริเวณพื้นที่โรงงานแห่งใหม่ เพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้น

คุณอโณทัย กล่าวต่อถึงเรื่อง CSR ว่า การอยู่ร่วมกับชุมชน เช่น ชุมชนหมู่บ้าน เทศบาล สถานีอนามัย โรงเรียน และในบริเวณพื้นที่โรงงาน เป็นต้น บริษัทจะเข้าร่วมสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในละแวกชุมชน รวมทั้งมีการสอบถามปัญหาหรือผลกระทบที่มีต่อชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงและกลิ่น ซึ่งจะมีการพูดคุยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคและรวบรวมอลูมิเนียม เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานอีกด้วย

ส่วนสิ่งที่อยากจะฝากถึงภาครัฐ ในเรื่องของการสรรหาแรงงานฝีมือ โดยในการหาช่างฝีมือมาทดแทนช่างที่เกษียณอายุ ซึ่งในปัจจุบันจะหาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจที่จะเรียนทางด้านปริญญาตรีเป็นจำนวนมาก จึงอยากจะให้ภาครัฐ ส่งเสริมแรงงานทางด้านวิชาชีพ เร่งพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรทางด้านช่างฝีมืออย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีโครงการทวิภาคี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวะเข้ามาฝึกงานทำงานจริงในโรงงาน และเมื่อจบการฝึกงานสามารถร่วมงานกับบริษัทได้ต่อไปในอนาคต

อนึ่ง บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด, บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด กับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของญี่ปุ่น บริษัท โตโยไซกัน ไกชา เพื่อผลิตกระป๋องอลูมิเนียม 2 ชิ้น สำหรับบรรจุเบียร์และเครื่องดื่มเป็นรายแรกของประเทศไทย

ในปี 2544 หลังจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย บริษัทโตโย ไซกัน ไกชา ได้เพิ่มทุนในบริษัท และขยายการผลิตกระป๋องเหล็ก 3 ชิ้น, ฝากระป๋องและก้นกระป๋องขึ้น ในปี 2550 ได้เพิ่มสายการผลิตกระป๋อง2 ชิ้นแบบทัลค์ (TULC)