ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ฯ เดินหน้า Solar Rooftop เต็มสูบ

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ฯ เดินหน้า Solar Rooftop เต็มสูบ

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ฯ ลุยโปรเจคติดตั้ง Solar Rooftop ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม พร้อมเปิดแผนระยะยาว รุกธุรกิจแก๊สธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชนหนุนแปลงเป็นพลังงานไอน้ำ บวกขยายการให้บริการบำบัดน้ำจากชุมชนเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

คุณวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 4/2561 บริษัทยังคงดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่วางไว้ตลอดทั้งปี ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับการเดินหน้าติดตั้งและให้บริการแบบครบวงจรในโครงการติดตั้งหลังคาโซลาเซลล์ (Solar Rootop) ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความสนใจทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน โครงการติดตั้งหลังคาโซลาเซลล์ (Solar Rooftop) เริ่มได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทได้ตั้งงบไว้ประมาณไว้ที่ 30 ล้านบาท สำหรับการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาโรงงานและติดตั้งระบบการจ่ายไฟให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ ล่าสุดโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าโดยรวมแล้วกว่า 30% และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะครบ 100% ในปีใด เนื่องจากต้องพิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบและความสนใจของผู้ประกอบการรายนั้นๆ

“โครงการติดตั้งหลังคาโซลาเซลล์ (Solar Rooftop) บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารของเราและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความสนใจ เป็นโครงการที่จะช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภาครัฐ โดยเราจะดำเนินการติดตั้งให้ครบวงจรและจำหน่ายกระแสไฟที่ผลิตได้ให้กับสมาชิกในราคาถูก

ส่วนการดำเนินการในปัจจุบันได้ติดตั้งแล้วเสร็จกว่า 30% ซึ่งแต่ละโรงงานจะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ควบคู่การติดตั้ง อาทิ ปริมาณการใช้ไฟในช่วงเวลากลางวัน, พื้นที่หลังคา และมุมของหลังคาในการรับแดด เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้นเราตั้งเป้าที่จะติดตั้งให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของเราเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ เมื่อเรามีผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ จะต้องนำเสนอให้ลูกค้าของเราก่อนที่จะเริ่มดำเนินการให้กับผู้ประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรมของเรา” คุณวิเศษกล่าว

คุณวิเศษ กล่าวต่อถึงแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวว่า บริษัทยังคงเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค ทั้งน้ำอุตสาหกรรมและพลังงานไฟฟ้าแล้ว บริษัทยังได้มีการขยายในส่วนของการขายแก๊สธรรมชาติในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างและเริ่มวางระบบโครงข่ายท่อแก๊สธรรมชาติแล้วใน 2 นิคมอุตสาหกรรมของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชนในการแปลงเป็นพลังงานไอน้ำได้และมีผู้ประกอบการบางส่วนมีความต้องการใช้พลังงานไอน้ำในกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน ประกอบกับการขยายธุรกิจการให้บริการบำบัดน้ำจากชุมชน ด้วยความพร้อมในการบำบัดน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีหรือสารโลหะหนักแล้ว ดังนั้นการบำบัดน้ำจากชุมชนที่มีเพียงสารอินทรีย์จึงไม่มีความยากแต่อย่างใดและนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจด้วย

คุณวิเศษ กล่าวต่อถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรให้กับสังคม หรือ CSR ว่า ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ เป็นบริษัทในเครือ WHA Group ที่เล็งเห็นว่า ทรัพยากรน้ำมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและบริษัทมีประสบการณ์ในการบำบัดน้ำเสีย โดย WHA Group ได้มีการจัดโครงการ Clean Water for Planet ผ่านร่วมมือกับทางด้านงานวิชาการกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยนำความรู้ด้านทฤษฎีและผลงานวิจัยต่างๆ มาปรับใช้กับกับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจ ผ่านการจัดอบรมการบริหารจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนครแหลมฉบัง และประชาชนในชุมชน ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของโครงการ Clean Water for Planet ที่ WHA Group ได้ริเริ่มขึ้น