ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ฯ เดินหน้า Solar Rooftop เต็มสูบ

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ฯ เดินหน้า Solar Rooftop เต็มสูบ

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ฯ ลุยโปรเจคติดตั้ง Solar Rooftop ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม พร้อมเปิดแผนระยะยาว รุกธุรกิจแก๊สธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชนหนุนแปลงเป็นพลังงานไอน้ำ บวกขยายการให้บริการบำบัดน้ำจากชุมชนเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

คุณวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 4/2561 บริษัทยังคงดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่วางไว้ตลอดทั้งปี ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับการเดินหน้าติดตั้งและให้บริการแบบครบวงจรในโครงการติดตั้งหลังคาโซลาเซลล์ (Solar Rootop) ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความสนใจทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน โครงการติดตั้งหลังคาโซลาเซลล์ (Solar Rooftop) เริ่มได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทได้ตั้งงบไว้ประมาณไว้ที่ 30 ล้านบาท สำหรับการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาโรงงานและติดตั้งระบบการจ่ายไฟให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ ล่าสุดโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าโดยรวมแล้วกว่า 30% และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะครบ 100% ในปีใด เนื่องจากต้องพิจารณาในเรื่องขององค์ประกอบและความสนใจของผู้ประกอบการรายนั้นๆ

“โครงการติดตั้งหลังคาโซลาเซลล์ (Solar Rooftop) บนหลังคาโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารของเราและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความสนใจ เป็นโครงการที่จะช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภาครัฐ โดยเราจะดำเนินการติดตั้งให้ครบวงจรและจำหน่ายกระแสไฟที่ผลิตได้ให้กับสมาชิกในราคาถูก

ส่วนการดำเนินการในปัจจุบันได้ติดตั้งแล้วเสร็จกว่า 30% ซึ่งแต่ละโรงงานจะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ควบคู่การติดตั้ง อาทิ ปริมาณการใช้ไฟในช่วงเวลากลางวัน, พื้นที่หลังคา และมุมของหลังคาในการรับแดด เป็นต้น ซึ่งในเบื้องต้นเราตั้งเป้าที่จะติดตั้งให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของเราเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ เมื่อเรามีผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ จะต้องนำเสนอให้ลูกค้าของเราก่อนที่จะเริ่มดำเนินการให้กับผู้ประกอบการนอกนิคมอุตสาหกรรมของเรา” คุณวิเศษกล่าว

คุณวิเศษ กล่าวต่อถึงแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวว่า บริษัทยังคงเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค ทั้งน้ำอุตสาหกรรมและพลังงานไฟฟ้าแล้ว บริษัทยังได้มีการขยายในส่วนของการขายแก๊สธรรมชาติในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างและเริ่มวางระบบโครงข่ายท่อแก๊สธรรมชาติแล้วใน 2 นิคมอุตสาหกรรมของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชนในการแปลงเป็นพลังงานไอน้ำได้และมีผู้ประกอบการบางส่วนมีความต้องการใช้พลังงานไอน้ำในกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน ประกอบกับการขยายธุรกิจการให้บริการบำบัดน้ำจากชุมชน ด้วยความพร้อมในการบำบัดน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีหรือสารโลหะหนักแล้ว ดังนั้นการบำบัดน้ำจากชุมชนที่มีเพียงสารอินทรีย์จึงไม่มีความยากแต่อย่างใดและนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจด้วย

คุณวิเศษ กล่าวต่อถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรให้กับสังคม หรือ CSR ว่า ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ เป็นบริษัทในเครือ WHA Group ที่เล็งเห็นว่า ทรัพยากรน้ำมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและบริษัทมีประสบการณ์ในการบำบัดน้ำเสีย โดย WHA Group ได้มีการจัดโครงการ Clean Water for Planet ผ่านร่วมมือกับทางด้านงานวิชาการกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยนำความรู้ด้านทฤษฎีและผลงานวิจัยต่างๆ มาปรับใช้กับกับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจ ผ่านการจัดอบรมการบริหารจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนครแหลมฉบัง และประชาชนในชุมชน ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของโครงการ Clean Water for Planet ที่ WHA Group ได้ริเริ่มขึ้น

Page Visitor

022620585
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
7595
49579
7595
668093
1767374
22620585
Your IP: 3.235.173.155
2021-06-13 02:49