Issue 069 Oct

คุณสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง กรมทางหลวง

กรมทางหลวงอัพเดทโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างหมายเลข 6

“กรมทางหลวง” เดินหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา เผยความคืบหน้าโดยรวม 50% คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 63 หนุนแก้ปัญหาจราจรติดขัด บวกช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพิ่มการแข่งขันภาคธุรกิจ พร้อมสถาปนาครบรอบ 106 ปี มุ่งมั่นยกระดับทางหลวงให้มีความสะดวก

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มสธ. ประกาศศักยภาพ 4 ทศวรรรษแห่งความสำเร็จ

“มสธ.” ครบ 40 ปี แห่งการสถาปนา โดยจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย เดินหน้าภารกิจหลักในการปฏิรูป 7 ประการ

คุณนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

กปภ. พร้อมก้าวสู่ PWA 4.0 ขับเคลื่อนองค์กรแบบก้าวกระโดด

การประปาส่วนภูมิภาคเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร ก้าวสู่ PWA 4.0 ยึดหลักการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม พร้อมชูนโยบาย "ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน"

คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด (อต.)

“อต.” รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ตอกย้ำองค์กรแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อต. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2561 ประเภท “รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร” พร้อมผนึกความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ เสริมแกร่งธุรกิจก้าวสู่มาตรฐาน Green Market เพิ่มช่องทางกระจายและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์

“อคส.” คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 61

อคส. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ตอกย้ำกลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน สร้างความโปร่งใส (Zero Corruption) บวกพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมชูแผนพัฒนา 5 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในโอกาสครบรอบ 63 ปีแห่งการสถาปนา

คุณบุญเลิศ พัฒนารุ่งอโนทัย ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ สธค.

สธค. คว้ารางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 61

สธค. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ด้าน “พัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” จากผลงานการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ตอกย้ำการเป็นฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เร่งเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนรมิต “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” ส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระดับตติยภูมิ ขนาด 400 เตียง รองรับการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขกับประชาชนทุกระดับ อันสืบเนื่องมาจากพระประสงค์ที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร คาดเปิดให้บริการปี 65 พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง หนุนการให้บริการที่มีคุณภาพและทัดเทียมนานาประเทศ

ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา หรือ อสป.

องค์การสะพานปลาคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 61

“องค์การสะพานปลา” รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือโครงการพี่เลี้ยง ภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ชูความร่วมมือกับ ธอส.ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร พร้อมเผยแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ สู่ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำมาตรฐานสากล

Page Visitor

015162068
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40392
52723
446048
11437843
1529826
1988039
15162068
Your IP: 3.232.96.22
2021-01-23 17:24