เป๊ปซี่-โคล่า คว้ารางวัลด้านความปลอดภัยต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

เป๊ปซี่-โคล่า คว้ารางวัลด้านความปลอดภัยต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

เป๊ปซี่-โคล่าโดยสาขาโรงงานโรจนะ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว รับมอบรางวัลเกียรติคุณจากโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ในระดับทองแดงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกระทรวงแรงงาน พร้อมชูนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งยึดหลักกฎหมายและมาตรฐานการจัดการระดับสากล ผสานความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน

คุณเด่นพงศ์ อาชามงคล ผู้จัดการโรงงานโรจนะ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด

คุณเด่นพงศ์ อาชามงคล ผู้จัดการโรงงานโรจนะ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด กล่าวว่า ในปีนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่โรงงานโรจนะได้รับรางวัล Zero Accident จากกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกฎหมายในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อีกทั้งยังได้นำมาตรฐานการจัดการในระดับสากลต่างๆ มาใช้ อาทิ ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

รวมทั้ง OHSAS 18001 ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของพนักงาน และช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ระบบที่เรียกว่า Global Environment Health and Safety Management System (GEHSMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานภายในที่สำนักงานและโรงงานต่างๆ ของเป๊ปซี่โคทั่วโลกใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก

โดยโรงงานโรจนะเริ่มเปิดตัวเพื่อดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์นับตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกคนมาโดยตลอด โดยได้กำหนดเป็นเป้าหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน คือ “มุ่งส่งเสริมให้พนักงาน ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้เยี่ยมชมมีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด และให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงานเป็นศูนย์”

อีกทั้งยังได้ประกาศใช้ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานของโรงงานและกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเมื่ออยู่ในเขตโรงงาน, การอ่านทำความเข้าใจป้ายความปลอดภัยและปฏิบัติตาม และการใส่เสื้อสะท้อนแสงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่รถโฟล์คลิฟต์กำลังทำงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงเครื่องจักรภายในโรงงานให้เป็นระบบ Safety Control เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำงานให้กับพนักงาน ซึ่งสอดคล้องตามหลักมาตรฐานของยุโรป รวมทั้งยังได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมาให้ตรวจสอบและรับรองก่อนนำมาใช้ในสายการผลิตด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและหัวหน้างานเดินตรวจตราการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และรณรงค์ให้พนักงานลดพฤติกรรมเสี่ยงนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ

“เป้าหมายสูงสุดที่เราคาดหวัง คือ ทุกคนที่เข้ามาทำงานภายในโรงงานโรจนะจะต้องกลับบ้านไปด้วยความปลอดภัยและมีความสุข ซึ่งที่ผ่านมาเราได้จัดการอบรมและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังค่านิยมในด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การอบรมด้านการใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นต้น

โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานโรงงานโรจนะทุกคน ทำให้พนักงานมีความมั่นใจในระบบการทำงาน ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน การเข้าร่วมในโครงการ Zero Accident Campaign ยังถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำหลักการต่างๆ มาใช้ประเมินศักยภาพขององค์กรจนนำไปสู่การแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น” คุณเด่นพงศ์กล่าว

สำหรับในปีต่อไป โรงงานโรจนะวางแผนที่จะเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีแนวทางในการปรับข้อกำหนดและนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดจนมาตรการการตรวจสอบกระบวนการทำงานภายในโรงงานให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด ดำเนินธุรกิจหลักใน 2 ด้าน คือ ธุรกิจเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว โดยมีโรงงาน 4 แห่ง สำหรับโรงงานโรจนะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” เป็นหลัก โดยมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 496 คน

Page Visitor

004962305
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
25103
37767
62870
1863892
490452
1261906
4962305
Your IP: 34.204.191.145
2020-07-13 13:11