“ฮิตาชิ ออโตโมทีฟฯ” รับรางวัล CSR-DIW 2017

“ฮิตาชิ ออโตโมทีฟฯ” รับรางวัล CSR-DIW 2017

ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชียเผยความสำเร็จคว้า CSR-DIW Award 2017 ด้วยความมุ่งมั่นทำกิจกรรม CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและพนักงาน ตลอดจนการสร้างจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม พร้อมมั่นใจเข้าร่วมประกวดในปีถัดไปอย่างแน่นอน

มร. ยะสุฮิโระ ฮะชิโมะโทะ รองประธาน บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด

มร. ยะสุฮิโระ ฮะชิโมะโทะ รองประธาน บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด บริษัทในเครือฮิตาชิ ดำเนินธุรกิจผลิตและประกอบปั้มพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ , Power Steering Gear และลูกสูบ (Piston) เปิดเผยความสำเร็จในโอกาสที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2017 ว่า การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นโครงการที่บริษัทได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

โดยการได้รับรางวัลในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของทีมงานที่นำเสนอผลงานตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมากว่า 14 ปี เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาและผ่านการประเมินจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลดังกล่าว สำหรับในปีถัดไป บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

“กิจกรรม CSR เราทำมานาน ซึ่งภายในองค์กร เรามีการรณรงค์ประหยัดน้ำ-ไฟ การสอนภาษาญี่ปุ่นให้พนักงานและบุคคลที่สนใจให้ฟรี ส่วนภายนอกองค์กร เรามีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน วัด และโรงเรียน โดยได้รับคำขอบคุณและกระแสตอบรับที่ดีจากชาวบ้านในทุกๆ โครงการที่เราได้จัดขึ้น

ส่วนการเข้าร่วมประกวดในปีถัดไป เราเตรียมที่จะเพิ่มกิจกรรม 5ส ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยจะมีการจัดทีมช่างไฟฟ้า ซึ่งเรามีบุคลากรคุณภาพหลายท่านในการลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น” มร.ยะสุฮิโระกล่าว

นอกจากนี้ บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทของนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 100% ที่มีทำธุรกิจในประเทศไทย ดังนั้น จึงต้องมีความตระหนักในเรื่องของดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศและชุมชนของคนไทย รวมทั้ง ต้องมีการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีการเติบโตควบคู่กันอย่างยั่งยืน

สำหรับการคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่บริษัทจะดำเนินการต่างๆ จะมีการพิจารณาในเรื่องของการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและพนักงาน รวมทั้ง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อที่จะเข้าไปดำเนินการเสริมสร้างความสุขและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนการสร้างวินัยให้กับพนักงานให้มีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

“ในการดำเนินกิจกรรมของเรา เราจะเน้นการปลูกป่าร่วมกับชุมชนหรือการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของชุมชนให้มากที่สุด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่วนภายในองค์กร เราได้มีการบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียและขยะอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบก่อนที่จะมีการปล่อยออกสู่ลำธารหรือพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนโดยรอบ

ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่เราได้เล็งเห็นว่า โลกที่ทุกคนอาศัยอยู่ทุกวันนี้ เราทุกคนไม่ได้มีชีวิตที่จะอยู่บนโลกได้นาน แต่จะมีคนรุ่นหลังที่จะต้องอาศัยอยู่ต่อไป ดังนั้น ในฐานะที่เป็นช่วงเวลาที่เราอาศัยอยู่ เราจะต้องมีการนึกถึงอนาคต ต้องมีการสร้างและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่และเพิ่มมากขึ้น เราจึงมีการทำกิจกรรมและปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน เพื่อให้ลูกหลานหรือคนรุ่นหลังที่จะเติบโตในอนาคตได้อยู่อาศัยและรักษาต่อไป” มร.ยะสุฮิโระกล่าว

มร.ยะสุฮิโระ กล่าวต่อถึงการเชิญชวนผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมว่า กลุ่มธุรกิจของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในแต่ละองค์กรต่างมีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว แต่ตนอยากให้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน ซึ่งการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW กับทางกระทรวงอุตสาหกรรม นับเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์วัดคุณภาพและประสิทธิภาพของมาตรฐานที่แต่ละบริษัทมีได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Page Visitor

015408853
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35373
50559
232777
11966020
1776611
1988039
15408853
Your IP: 18.234.247.75
2021-01-28 15:50