Issue 013 Feb

AIE เปิดแผนการลงทุนปีม้า

คุณอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการบริหาร บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด(มหาชน)หรือ AIEผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทนน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม และน้ำมันพืช ภายใต้แบรนด์ “พาโมลา” ให้สัมภาษณ์พิเศษนิตยสารบิส โฟกัส เกี่ยวกับแผนการลงทุนมูลค่ากว่า 300 ล้านบาทเพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ดังนี้

นิตยสารบิส โฟกัส : แผนการลงทุนในปัจจุบัน

คุณอนุรักษ์ :ปัจจุบันบริษัทได้มีการลงทุนใน 4 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 1. โครงการติดตั้งเครื่องจักรผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์ม โดยบริษัทได้สั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีเพื่อพัฒนาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลให้สามารถรองรับวัตถุดิบตั้งต้นที่มีต้นทุนต่ำกว่าน้ำมันปาล์มดิบที่บริษัทใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 70 ตัน/วัน โดยเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา คาดจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตในเดือนมิถุนายน 2557

2. โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเมทานอลที่มีคุณสมบัติในการทำปฏิกิริยาให้ติดไฟ (Solvent) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดึงเมทานอลจากกระบวนการผลิตได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. โครงการก่อสร้างถังเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรองรับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มมากขึ้น โดยก่อสร้างทั้งหมด 6 ถัง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว 3 ถัง ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และอีก 3 ถังที่เหลือ คาดจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมปีนี้ และ 4. โครงการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 400 ตัน/วัน โดยการลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 150 ตัน/วัน

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการลงทุนทั้ง 4 โครงการดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะสามารถคืนทุนและรับรู้รายได้ภายในระยะเวลา 3 ปี ถ้าหากตลาดยังไม่มีการปรับลดราคาน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันไบโอดีเซล และภาครัฐมีระบบการควบคุมราคาน้ำมันให้คงที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทจะสามารถรับรู้กำไรตามที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน

นิตยสารบิส โฟกัส : เป้าผลประกอบการในปีนี้

คุณอนุรักษ์ : บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 5,500-6,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการทำสัญญาซื้อขายน้ำมันไบโอดีเซลกับลูกค้าในปี 2557 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นฐานลูกค้าเดิม อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือ PTT บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือ BCP บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) หรือ IRPC เป็นต้น

นิตยสารบิส โฟกัส : แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

คุณอนุรักษ์ : บริษัทมีการผลิตน้ำมันบริโภคอยู่ที่ 30% และน้ำมันไบโอดีเซล 70% โดยน้ำมันบริโภคมีการผลิตและจำหน่ายคงที่ ซึ่งจะเป็นไปตามการเติบโตของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น แต่จะไม่รวดเร็วมากนัก นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา เป็นต้น

ส่วนน้ำมันไบโอดีเซลมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันนโยบายของภาครัฐกำหนดให้ปรับลดการผลิต B7 เนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต  ซึ่งปรับลดลงเหลือ B4 หรือ B5 อย่างไรก็ตามหลังจากนี้อีกประมาณ 2 เดือน ผลปาล์มดิบชุดใหม่ก็จะออกมาสู่ตลาดมากขึ้น และต้องดำเนินการผลิต B7 ต่ออย่างแน่นอน ซึ่งทางบริษัทได้มีการขยายเครื่องจักรและถังเก็บเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

นิตยสารบิส โฟกัส : การรับรองคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ

คุณอนุรักษ์ :บริษัทมีเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและระบบการจัดการในโรงงานที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งผลิตน้ำมันปาล์มดิบสกัดจากผลปาล์มที่มีความสดและคุณภาพดี อีกทั้งการผลิตจะอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบ, ระหว่างผลิต, บรรจุ, การเก็บรักษาและตลอดจนการจัดจำหน่าย

นอกจากนี้บริษัทยังมีห้อง Lab ในการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น และได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานของกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบการ รวมทั้งได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER, มอก. และ อ.ย.

นิตยสารบิส โฟกัส : หลักในการบริหารองค์กร

คุณอนุรักษ์ :บริษัทมีการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงบริษัทยังมีการอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งมีระบบในการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้มีการร่วมกันวางแผนไว้ และล่าสุดบริษัทได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้มีการวางแผนการดำเนินงานมาหลายปี มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพทุกปี จึงทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ลูกค้า และซัพพลายเออร์ ตลอดมา

นิตยสารบิส โฟกัส : สิ่งที่อยากให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุน

คุณอนุรักษ์ :เนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถควบคุมปริมาณการส่งออกได้อย่างชัดเจนหากมีแบ่งสัดส่วนในการส่งออกมากเกินไป จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และจำเป็นที่จะต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศมาทดแทนในส่วนที่ไม่เพียงพอจึงก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น

ตนจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลและควบคุมปริมาณการส่งออกให้อยู่ในโควตาที่กำหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ หากมีการควบคุมได้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศได้มากขึ้น

Page Visitor

015163782
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42106
52723
447762
11437843
1531540
1988039
15163782
Your IP: 3.232.96.22
2021-01-23 18:13