BOI หนุน รีเฟล็กซ์ เร่งกำลังผลิตแผ่นพลาสติกบรรจุภัณฑ์

BOI หนุน รีเฟล็กซ์ เร่งกำลังผลิตแผ่นพลาสติกบรรจุภัณฑ์

รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในโครงกานจากขยายกำลังการผลิต โดยได้รับเป็นครั้งที่ 3 อัดงบ 50 ล้านขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิตต่อเนื่องถึงปีหน้า

มร.ฮิชาดะ โนบุยูกิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด เปิดเผยว่าบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในโครงการขยายกำลังการผลิตแผ่นพลาสติกบรรจุภัณฑ์ มูลค่าการลงทุน 80.40 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาของโครงการทั้งสิ้น 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2555 – 2562 ทั้งนี้สิทธิบัตรที่บริษัทได้รับจะครอบคลุมถึงการลดหย่อนภาษี ในการขยายโรงงานและการติดตั้งเครื่องจักรใหม่

“บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มาแล้ว 3 ครั้ง โดยบริษัทมีพัฒนาการที่ดีเกี่ยวกับกำลังการผลิต ดังนี้ โครงการแรกมีกำลังการผลิตประมาณ 23 ล้านชิ้น /ปี ส่วนโครงการที่สองมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 29 ล้านชิ้น /ปี และในโครงการที่สามมีกำลังการผลิตประมาณ 38 ล้านชิ้น /ปี” มร.ฮิชาดะ โนบุยูกิ กล่าว

นอกจากนี้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทยังใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุนกว่า 10 ล้านบาท สำหรับการติดตั้งเครื่องจักรซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนงบประมาณอีก 40 ล้านบาท บริษัทจะใช้ในการขยายโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในโซนด้านหลังของโรงงานในช่วงต้นปี 2556

ด้านกำลังการผลิต ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องขึ้นรูปความเร็วสูง 12 เครื่อง, เครื่องตัดชิ้นงาน 2 ข้าง 3 เครื่อง, เครื่องทดสอบการขึ้นรูปขนาดเล็ก 1 เครื่อง, เครื่อง CNC 1 เครื่อง, เครื่องรีดวัตถุดิบ 2 เครื่อง, เครื่องบดวัตถุดิบ 2 เครื่อง

มร.ฮิชาดะ กล่าวต่อว่าในปี 2555 นี้ บริษัทมียอดขายที่เพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากการชะลอกำลังการผลิตในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยทำให้บริษัทสามารถมียอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้นเพื่อทดแทนกำลังการผลิตที่หยุดชะงักไป

บริษัทตั้งเป้าผลประกอบการในปีหน้าเพิ่มขึ้น 20% จากยอดขายในปีนี้ โดยปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายไม่ได้มุ่งเน้นผลิต เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นเพียง 30% ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มลูกค้าจากหลากหลายเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา ไต้หวัน เกาหลี เป็นต้น

“บริษัทตั้งเป้าหมายในปี 2556 ให้มีผลประกอบการติดบวกกว่าปี 2555 ประมาณ 20%  ปัจจุบัน บริษัทแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่เน้นการส่งออก 90%  และกลุ่มลูกค้าที่เน้นขายในประเทศ 10%  เนื่องจากจุดเด่นสินค้าของบริษัทคือจะป้องกันการกระแทกสำหรับสินค้าด้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่กว่า 90% จึงเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีโรงงานผลิตที่เน้นการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทมีฐานการตลาดครอบคลุม 4 ประเทศหลัก คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์” มร.ฮิชาดะกล่าว

ด้านการบริหารบุคลากร บริษัทมีโครงการส่งพนักงานไปศึกษาและฝึกอบรมเทคนิคต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีโครงการส่งพนักงานไปอบรมต่างประเทศปีละ 2 คน ขณะนี้บริษัทมีพนักงานอยู่ระหว่างกำลังศึกษาดูงานอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 คน ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานประมาณ 100 คน โดยมีคนญี่ปุ่น 1 คน คือ มร.ฮิชาดะ โนบุยูกิ ส่วนที่เหลือเป็นพนักงานคนไทยทั้งหมด

สำหรับผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีดังนี้ 1. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บและขนส่ง โดยบริษัทสามารถผลิตสินค้าเพื่อรองรับการสั่งซื้อจากลูกค้าได้ในปริมาณมากและทันเวลา เพราะบริษัทมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าของบริษัทสามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บ และเพิ่มพื้นที่ว่างในการขนสินค้าได้ถึง 85%

3. ในด้านราคา วัสดุกันกระแทกของ รีเฟล็กซ์ บริษัทพิถีพิถันทุกรายละเอียด ซึ่งชิ้นงานมีการทดสอบการกระแทก ความคงทนแข็งแรง และผลการทดสอบชิ้นงานสามารถคืนรูปร่างได้เหมือนเดิมหลังจากผ่านการทดสอบการกระแทกหลายๆ ครั้ง โดยไม่เกิดการเสียหาย 4.คุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า บริษัทใช้วัตถุดิบ รีไซเคิล 100% ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นำกลับมาใช้ใหม่ / การลด / การใช้ซ้ำ) และ5.กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ บริษัทผลิตสินค้าชั้นดีแต่ราคาถูก เนื่องจากบริษัทใช้ต้นทุนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วัตถุดิบ PP, PE, PU

อนึ่งเดิมทีบริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 แต่เนื่องจากต้องการเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2551 จึงได้มีการย้ายโรงงานมาที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ที่มีขนาดพื้นที่โรงงานเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ตารางเมตร โดยพื้นที่รวมทั้งหมด 3,500 ตารางเมตร แต่ปัจจุบันใช้พื้นที่เพียง 2,000 ตารางเมตร

ปัจจุบันบริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเก็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) 150 / 35 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานโดยกำลังข้าสู่ปีที่ 9 บริษัทเน้นนโยบายในด้านการ“สร้างสรรค์นวัตกรรมล้ำหน้า มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนา และเพิ่มคุณค่าสู่ผลิตภัณฑ์” และบริษัทยังได้รับการการันตีในการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2010 ISO 9001 : 2010

นอกจากนี้บริษัทยังมีทีมฟุตบอลชื่อ “FC Reflex” โดยมีการส่งทีมเข้าแข่งขันทุกปีในกลุ่มโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โดย มร.ฮิชาดะ โนบุยูกิ เป็นกองหน้านำทีมพนักงานไปแข่งขันด้วยตัวเอง และมีการจ้างกรรมการจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย มาคัดสรรนักกีฬาฟุตบอลเพื่อให้ได้นักกีฬาที่มีคุณภาพสูงสุด

Page Visitor

020974076
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
58716
63324
317346
788958
1584897
20974076
Your IP: 3.235.191.87
2021-05-14 22:50