Café Amazon ประกาศความสำเร็จ 1 ทศวรรษ

Café Amazon  ประกาศความสำเร็จ 1 ทศวรรษ

คุณสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์พิเศษนิตยสารบิส โฟกัส ในโอกาสครบรอบ 10 ปี Café Amazon  พร้อมทั้งเป้าหมายการขยายสาขาและแผนการตลาด ดังนี้

คุณสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บิส โฟกัส : บริษัทมีการบริหารงานอย่างไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาจนครบรอบ 10 ปี

คุณสรัญ : ตลอดระยะเวลา 10 ปี Café Amazon มุ่งเน้นถึงเรื่องการพัฒนาคุณภาพของทั้งตัวสินค้าและบริการ อีกทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องระบบการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของเครื่องดื่มและบริการของร้านค้า โดยมีการจัดตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญคอยเข้าตรวจสอบ ตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ ความพร้อมของอุปกรณ์ การให้บริการของร้านค้า รวมถึงการบริหารจัดการร้านค้าและคอยให้คำแนะนำแก่ร้านค้าอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทำให้ยอดขายปัจจุบันของ Café Amazon มียอดจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 200 แก้วต่อสาขาต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากมองยอดจำหน่ายในภาพรวมทั้งประเทศจะอยู่ที่ 35 ล้านแก้ว/ปี และจากการที่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาของร้าน Café Amazon ออกไปทั้งในและนอกสถานีบริการ โดยในสิ้นปี 2555 Café Amazon คาดว่าจะมีสาขามากถึง 758 สาขา ซึ่งจะทำให้ยอดขายพุ่งสูงขึ้นเป็น 55 ล้านแก้ว/ปี

สำหรับปัจจัยที่ส่งเสริมให้ Café Amazon ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 1. รสชาติที่มีความเข้มข้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถและคนเดินทาง ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า สามารถเดินทางต่อไปถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ สมกับสโลแกนที่ว่า “Café Amazon…เข้มข้นเพื่อนคนเดินทาง”

2. บรรยากาศที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับสถานีบริการของ ปตท. หรือเสมือนเป็น Oasis ในสถานีบริการน้ำมัน และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถและคนเดินทาง เราจึงสร้างร้าน Café Amazon ให้เป็นเสมือนจุดแวะพัก เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทางด้วยการสร้างสรรค์บรรยากาศให้มีความเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น

3. ความสะดวกในการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้จากการที่ร้าน Café Amazon เป็นร้านกาแฟที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศและมีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย จึงทำให้ร้าน Café Amazon เป็นที่รู้จักและจดจำในกลุ่มผู้ใช้รถและคนเดินทาง ประกอบกับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ปตท. หันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังกับธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการมากขึ้น ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เราจึงได้ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อให้ร้านสาขากว่า 730 แห่งของ Café Amazon สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ

บิส โฟกัส : ปัจจุบันมีทั้งหมดกี่สาขาและตั้งเป้าขยายสาขาในปี 2556 เพิ่มอีกกี่สาขา

คุณสรัญ : ปัจจุบันมีทั้งหมด 730 สาขา @ 31 ต.ค. 2555 (711 สาขาในสถานีบริการ + 19 สาขานอกสถานีบริการ) สิ้นปี 2555 จะเพิ่มเป็น 758 สาขา ส่วนสิ้นปี 2556 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 893 สาขา (802 สาขาในสถานีบริการ + 91 สาขานอกสถานีบริการ)

บิส โฟกัส : บริษัทวางแผนการตลาดในปี 2556 ไว้อย่างไร

คุณสรัญ : เดิม ปตท. ดำเนินการร้าน Café Amazon เพียงเพื่อต้องการให้มีบริการแบบครบวงจรในสถานีบริการน้ำมันเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่า Café Amazon เป็นธุรกิจร้านกาแฟสดที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยมีจำนวนสาขาและยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนตราสินค้า Café Amazon เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีภาพพจน์ที่ดีในสายตาผู้บริโภค อย่างไรก็ตามผลการวิจัยความพึงพอใจผู้บริโภคที่ผ่านมา พบว่าเครือข่ายร้านค้าที่เปิดดำเนินการเฉพาะภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. กลายเป็นข้อจำกัดต่อการหาซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon ของผู้บริโภค ซึ่งฐานลูกค้าไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มคนเดินทางอีกต่อไป

ดังนั้น ปตท. จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ Café Amazon จะขยายธุรกิจออกสู่ภายนอกสถานีบริการภายใต้ระบบ Franchise ซึ่งจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และยังช่วยให้สามารถขยายฐานธุรกิจออกไปได้อย่างรวดเร็ว โดย Café Amazon ได้เริ่มขาย Franchise ให้กับผู้สนใจและบุคคลทั่วไปตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งพื้นที่เป้าหมายจะเน้นทำเลที่เป็น Discount Store อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา และในหน่วยงานราชการต่างๆ

อีกทั้งเพื่อเป็นการขยายตลาดเข้าไปยัง Segment ที่ Café Amazon ยังเข้าไปไม่ถึง คือ กลุ่มผู้บริโภคกาแฟระดับ Premium ปตท. จึงได้สร้าง Brand : The Amazon’s Embrace เพื่อตอบรับ Lifestyle ของคนเมืองซึ่งมีกำลังซื้อสูงกว่ากลุ่มนักเดินทางที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของร้าน Café Amazon ดังนั้นร้าน The Amazon’s Embrace จึงมีเอกลักษณ์และบุคลิกที่ต่างออกไปจากเดิมทั้งรูปแบบของร้านและรายการเครื่องดื่มและ Bakery ที่มีการคัดสรรเป็นพิเศษโดยการคัดเลือกวัตถุดิบเกรด Premium (กาแฟอราบิก้าแท้ 100%) มาใช้ปรุงเครื่องดื่ม ทำให้เครื่องดื่มมีรสชาตินุ่มนวลหอมละมุนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งต่างจากร้าน Café Amazon ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดแวะพักของนักเดินทางจึงต้องการกาแฟรสชาติเข้มข้น

ดังนั้นร้าน The Amazon’s Embrace จึงเลือกเปิดดำเนินการเฉพาะในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเท่านั้น โดยในปัจจุบันร้าน The Amazon’s Embrace เปิดดำเนินการแล้ว 3 สาขา ที่ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 4 เซ็นทรัลพระราม 9, และที่อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ และกำลังจะเปิดอีก 3 สาขาที่พาราไดซ์พาร์คและ Kidzania 2 สาขา ในขณะที่ผู้บริโภคจะสามารถพบเห็นร้าน Café Amazon ได้ทั่วไปทั้งในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. Community Mall รวมทั้ง Discount Store ทั่วไป

อย่างไรก็ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ปตท. ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องผลประกอบการของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเอาใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย โดยได้มอบนโยบายทางด้าน CSR ให้ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกกาแฟภายในประเทศ รวมทั้งดำเนินธุรกิจแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการต่อยอดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบย่อยสลายได้ต่อไปในอนาคต