Biz Interview

คุณพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด

โรแยล พลัสคว้าตราสัญลักษณ์ T Mark

โรแยล พลัสประกาศความสำเร็จ รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประจำปี 2561 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ชูสินค้าแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก ตอกย้ำความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มสธ. ประกาศศักยภาพ 4 ทศวรรรษแห่งความสำเร็จ

“มสธ.” ครบ 40 ปี แห่งการสถาปนา โดยจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย เดินหน้าภารกิจหลักในการปฏิรูป 7 ประการ

คุณสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง กรมทางหลวง

กรมทางหลวงอัพเดทโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างหมายเลข 6

“กรมทางหลวง” เดินหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา เผยความคืบหน้าโดยรวม 50% คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 63 หนุนแก้ปัญหาจราจรติดขัด บวกช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพิ่มการแข่งขันภาคธุรกิจ พร้อมสถาปนาครบรอบ 106 ปี มุ่งมั่นยกระดับทางหลวงให้มีความสะดวก

คุณภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด (อต.)

“อต.” รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ตอกย้ำองค์กรแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อต. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2561 ประเภท “รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร” พร้อมผนึกความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ เสริมแกร่งธุรกิจก้าวสู่มาตรฐาน Green Market เพิ่มช่องทางกระจายและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

กปภ. พร้อมก้าวสู่ PWA 4.0 ขับเคลื่อนองค์กรแบบก้าวกระโดด

การประปาส่วนภูมิภาคเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร ก้าวสู่ PWA 4.0 ยึดหลักการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้เพิ่ม พร้อมชูนโยบาย "ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน"

คุณบุญเลิศ พัฒนารุ่งอโนทัย ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ สธค.

สธค. คว้ารางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 61

สธค. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ด้าน “พัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” จากผลงานการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ตอกย้ำการเป็นฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คุณอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์

“อคส.” คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 61

อคส. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ตอกย้ำกลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐาน สร้างความโปร่งใส (Zero Corruption) บวกพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมชูแผนพัฒนา 5 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในโอกาสครบรอบ 63 ปีแห่งการสถาปนา

ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา หรือ อสป.

องค์การสะพานปลาคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 61

“องค์การสะพานปลา” รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือโครงการพี่เลี้ยง ภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” ชูความร่วมมือกับ ธอส.ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร พร้อมเผยแผนพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ สู่ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำมาตรฐานสากล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เร่งเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนรมิต “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” ส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระดับตติยภูมิ ขนาด 400 เตียง รองรับการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขกับประชาชนทุกระดับ อันสืบเนื่องมาจากพระประสงค์ที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร คาดเปิดให้บริการปี 65 พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง หนุนการให้บริการที่มีคุณภาพและทัดเทียมนานาประเทศ

คุณสุนทร เชื้อสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด หรือ Thappline

ท่อส่งปิโตรเลียมไทยรับรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย

“ท่อส่งปิโตรเลียมไทยคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการมุ่งหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ ปลอดภัย และมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

Page Visitor

020616946
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
12115
62298
374736
431828
1584897
20616946
Your IP: 44.192.94.38
2021-05-08 05:01