01Top_HachiEng
Biz Focus Industry Issue 086, March 2020

Biz Focus Industry Issue 086, March 2020

รร.เจ้าพระยาปาร์คโชว์ผลงานเยี่ยม กวาดรางวัลระดับอาเซียนและประเทศ

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คตอกย้ำผลงานคุณภาพ ด้วยรางวัลเกียรติยศระดับอาเซียน และรางวัลระดับประเทศมากมาย พร้อมเปิดแผนธุรกิจเตรียมผนึกพันธมิตร “เครือ RAMADA By Wyndham” เสริมแกร่งการแข่งขันระดับโลก ด้านเป้าหมายการดำเนินงานปีนี้ มุ่งรักษาระดับให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา บวกเดินหน้าส่งมอบเรื่องราวดีๆ ให้แก่สังคมผ่านกิจกรรม CSR ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน


คุณอภิญญา ลอยชูศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

คุณอภิญญา ลอยชูศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กล่าวว่า โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คได้เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2536 ปัจจุบันครบรอบ 27 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากว่า 17 ปี จนกลายมาเป็นโรงแรมสีเขียว อย่างไรก็ตาม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คไม่ได้คำนึงถึงเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่ได้ให้ความสำคัญในทุกๆ มิติ จึงส่งผลให้ได้รับรางวัลในหลายๆ ด้าน ทั้งระดับประเทศและระดับอาเซียน

สำหรับรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในระดับอาเซียน 3 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัล ASEAN Energy Awards 2019 รางวัลชนะเลิศ ด้านการบริหารจัดการพลังงาน ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ระดับภูมิภาคอาเซียน ในงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คเป็นโรงแรมที่สร้างสรรค์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และลงทุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อบริหารจัดการพลังงานให้เกิดผลประหยัดสูงสุด รวมทั้ง มุ่งสู่การเป็นต้นแบบ  Smart Green Hotel

 2.รางวัล ASEAN Green Hotel Standard ใบรับรองมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน ประจำปี 2018-2020 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยรางวัลนี้ เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสถานประกอบการและบริการสำหรับโรงแรมที่เน้นความเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณประโยชน์ทั้งแก่บุคคล องค์กร ชุมชน ประเทศชาติ และในระดับสากล

3.รางวัล ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ใบรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ของอาเซียน ประจำปี 2018-2020 จากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) โดยรางวัลนี้เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาสถานที่จัดงานประชุมและแสดงสินค้าให้ได้มาตรฐาน รองรับการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศไทยที่พัฒนาโดย สสปน. จนก้าวสู่มาตรฐานระดับอาเซียน

นอกเหนือจากรางวัลระดับอาเซียนที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คได้รับแล้ว ยังมีรางวัลในระดับประเทศอีกหลายรางวัล อาทิ รางวัล TMVS (Thailand Mice Venue Standard) ประจำปี 2563-2565 ใบรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม), รางวัล TSEMS (Thailand Sustainable Event Management Standard) ประจำปี 2562-2565 ใบรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน และรางวัล The Green Leaf Certificate ใบประกาศนียบัตรใบไม้เขียว 4 ใบ (สิงหาคม 2560 - สิงหาคม 2562) จากมูลนิธิใบไม้เขียว (ประเทศไทย) เป็นต้น

“จากการที่เราดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และได้คำนึงว่ามาตรฐานและรางวัลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพราะโรงแรมที่มีมาตรฐานรองรับ นับเป็นเครื่องมือในการขายโปรดักส์ และช่วยให้ให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล แต่คุณภาพระดับสากล อีกทั้ง การที่ได้รับมาตรฐานไมซ์ (MICE) ถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มาก เพราะทำให้เรามีมาตรฐานในการรองรับตัวเราเองว่าเป็นสถานที่การจัดสัมมนาที่ได้รับมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง ทำให้ก้าวต่อไปในระดับอาเซียน ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันโรงแรมของเราเป็นที่ศึกษาดูงานจากหลายๆ ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ” คุณอภิญญากล่าว

คุณอภิญญา กล่าวต่อถึงแผนการดำเนินธุรกิจว่า โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คมีแผนที่จะร่วมมือกับเครือ RAMADA By Wyndham ในลักษณะของการรีแบรนด์ โดยจะให้เข้ามาดูแลในส่วนของห้องพัก ซึ่งจะทำให้การทำการตลาดห้องพักมีประสิทธิภาพที่ก้าวไกลในระดับสากล สืบเนื่องมาจากการตลาดในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น และไม่เพียงพอสำหรับช่องทางเดิมๆ เพราะฉะนั้นการที่มีพันธมิตรในหลายๆ ส่วนจะช่วยเสริมให้โรงแรมมีความแข็งแกร่งในหลายๆ มิติ รวมทั้ง ทำให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที โดยคาดว่าจะได้เห็นความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการภายในปีนี้

สำหรับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในปี 2563 จะยังคงรักษาระดับให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาให้ได้มากที่สุด เนื่องจากในภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ครึ่งปีแรกอาจจะมีความยากพอสมควร ดังนั้นจึงจะพยายามเน้นในครึ่งปีหลังอย่างเต็มกำลัง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะประสบปัญหาต่างๆ แต่โรงแรมยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องพัก, ห้องอาหาร, ห้องจัดเลี้ยง หรือการบริการในส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนส, สปา, นวด รวมถึงสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่เพื่อคอยให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการทำธุรกิจแล้ว โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คยังได้ส่งมอบเรื่องราวดีๆ ให้แก่สังคมผ่านการทำกิจกรรม CSR ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านพลังงาน โดยโรงแรมมีผลิตภัณฑ์สีเขียว หรือ Green Product ที่ผลิตขึ้นเอง ซึ่งได้รับรางวัล G-Green Production (ระดับทอง) การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ สบู่เหลวน้ำแร่, แชมพูธรรมชาติ, โลชั่น และน้ำยาอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) และได้จดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อย โดยสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจ คือ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ภายในโรงแรมเองตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คได้มีกิจกรรมเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้กับคนที่เข้ามาศึกษาดูงาน และให้ความรู้ตามโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ และโรงเรียนหนองน้ำส้ม เป็นต้น ในการผลิตสบู่หรือน้ำยาอเนกประสงค์ใช้เอง ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปต่อยอดจนได้รับรางวัลระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของการใช้พลังงาน เช่น องค์ความรู้จากการใช้พลังงานหลอด LED, การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และการใช้อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร โดยได้ทำการส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่โรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

“ทั้งหมดนี้คือการส่งต่อเรื่องราวดีๆ นอกเหนือจากการทำธุรกิจ โดยการทำธุรกิจของโรงแรมจะคำนึงถึง 4 ส่วน ประกอบด้วย 1.พนักงาน 2.ลูกค้า 3.ชุมชน และ 4.บริษัท ซึ่งการคำนึงถึง 4 ส่วนนี้ส่งผลให้โรงแรมของเรามีการขับเคลื่อนได้อย่างแข็งแกร่ง เพราะการดำเนินธุรกิจต้องคำนึงถึงองค์ประกอบโดยรวม ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการทำ CSR เพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

รวมถึง แก่นแท้ในการให้การดูแลลูกค้าของโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค คือ ให้บริการเกรดพรีเมียม และดูแลอย่างดี โดยจะยังคงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง รวมถึง การทำธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลจะยังคงรักษาไว้เช่นกัน ตลอดจนการส่งต่อองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเราทำมาอย่างต่อเนื่องตลอด 17 ปี จึงส่งผลทำให้เราได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย โดยความสำเร็จเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้กับสังคม และลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ” คุณอภิญญากล่าว

คุณอภิญญา กล่าวในตอนท้ายถึงสิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ที่มาใช้บริการ ว่า โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คยังคงยึดมั่นในการให้บริการที่ดีเยี่ยม ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการ ดังนั้นจึงมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงดูแลในด้านของความสะอาด และคุณลักษณะในการให้บริการอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามในด้านของความปลอดภัยในชีวิตถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในส่วนนี้เป็นหลักเช่นเดียวกัน

Date

05 May 2020

Tags

cover 2020

Page Visitor

028035946
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
42314
48658
90972
1022759
1699103
28035946
Your IP: 3.215.177.171
2021-09-20 18:29