01Top_HachiEng
Biz Focus Industry Issue 070, November 2018

Biz Focus Industry Issue 070, November 2018

เปิดแผนธุรกิจปี 62 “โปรแมช (ประเทศไทย)”

โปรแมช (ประเทศไทย) เผยวิสัยทัศน์การดำเนินงานปี 62 เน้นการบริการหลังการขายและการดูแลลูกค้าเก่าที่ซื้อรถเครนไปแล้ว โดยเร่งขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยงบลงทุน 8-10 ลบ.ต่อศูนย์ และส่งวิศวกรบินลัดฟ้าอบรมวิธีการแก้ปัญหารถเครนด้านต่างๆ ยังต่างประเทศ รองรับการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้านรายได้ปีนี้ คาดเติบโตเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 15-20% พร้อมชูหลักการบริหารงาน การให้โอกาส, สวัสดิการต่างๆ การส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร


ดร.วุฒิชัย เกษพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรแมช (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถเครน ZOOMLION อย่างเป็นทางการ เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจว่า ในปี 2562 บริษัทจะไม่เน้นการขายเป็นหลัก แต่จะเน้นการดูแลลูกค้าเดิมและการให้บริการหลังการขายทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนภาคใต้ ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหาดใหญ่, โซนภาคเหนือตอนล่าง และโซนภาคอีสาน เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมีศูนย์ให้บริการหลังการขายทั่วประเทศที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 3 ศูนย์ และตั้งเป้าขยายให้ครบ 5 ศูนย์ภายในระยะเวลา 2 ปี ล่าสุด บริษัทได้มีการร่วมทุนเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการหลังการขายในการซ่อมรถเครนในจังหวัดต่างๆ โดยใช้งบประมาณการลงทุนประมาณ 8-10 ล้านบาทต่อศูนย์ และแต่ละศูนย์จะมีพื้นที่ประมาณ 2-3 ไร่ โดยโซนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2562 นี้ ส่วนการก่อสร้างศูนย์ให้บริการหลังการขายในภาคใต้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562

ด้านศูนย์บริการทางภาคอีสาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ซึ่งได้เล็งพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแผนการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆ ที่มีความทันสมัยรองรับการเติบโตของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับแนวทางในการบริการหลังการขายที่บริษัทจะดำเนินการในปี 2562 ปัจจุบัน บริษัทได้มีการจัดส่งวิศวกรของบริษัทไปฝึกอบรมที่ประเทศจีนอย่างต่ำ 3 คนต่อเนื่องทุกปี เพื่อไปเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าและระบบไฮดรอลิกจากเจ้าของเทคโนโลยี เพื่อผลิตวิศวกรให้มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้ง ยังเปิดรับนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาจากภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมฝึกงานหรือที่เรียกว่าระบบทวิภาคี ประมาณ 6-7 คนต่อปีต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัท เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการได้อีกด้วย

ขณะเดียวกัน ในปี 2562 บริษัทยังมีแผนเปิดโรงเรียนสำหรับการขับรถเครน ซึ่งจะมีการให้ความรู้ในการขับรถเครนที่ถูกต้องภายใต้ความปลอดภัยในการทำงานทั้งต่อตนเอง รวมทั้ง ผู้คนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับ ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดโรงเรียนที่ฝึกสอนหลักสูตรภาครัฐอย่างจริงจัง จึงทำให้ผู้เริ่มขับเครนรุ่นใหม่ๆ ยังไม่มีความเข้าใจพื้นฐานที่ชัดเจน อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง

“โรงเรียนสอนการขับรถเครนจะเป็นโรงเรียนที่สอนการขับรถเครนเบื้องต้น ให้กับทั้งผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และการขับเครนขั้นสูงให้กับผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวผู้ขับเองโดยตรง โดยเราจะต้องมีการขอความร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน ซึ่งผู้รับการศึกษาจะผ่านการอบรมทางทฤษฎีและมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามกฏหมายและกฏระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

โดยบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมจะสามารถเข้าใจวิธีการขับรถเครนได้ถูกต้อง เรียนรู้วิธีการดูแลรักษารถเครน และได้รับการพัฒนาศักยภาพในการขับรถเครนให้สูงยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมและปฏิบัติแล้วจะสามารถนำความรู้กลับมาปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตลอดจนสามารถลดต้นทุนให้กับเจ้าของผู้ประกอบการและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างมาก” ดร.วุฒิชัย อดีต ผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนหลายๆ แห่งกล่าว

ดร.วุฒิชัย กล่าวต่อว่า ในปี 2561 ผลประกอบการของบริษัท คาดว่าจะมีการเติบโตเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ประมาณ 15-20% โดยได้รับปัจจัยมาจากการจำหน่ายรถเครน ซึ่งในเบื้องต้นตั้งเป้าไว้ประมาณ 40 คัน แต่ปัจจุบันมียอดจำหน่ายแล้ว ณ เดือนกันยายน 2561 จำนวน 52 คันและยังเหลือเวลาขายอีก 3 เดือน ดังนั้น ในปีนี้จึงเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของบริษัทเป็นอย่างมาก

ส่วนผลประกอบการในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าจำหน่ายรถเครนและเครื่องจักรไว้ประมาณ 40 คันเหมือนเดิม เพราะต้องการบริการและดูแลหลังการขายให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตลอดจนงานของภาครัฐที่มีทิศทางชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีทิศทางที่ดี จึงทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มจัดหาเครื่องจักรที่จะนำมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้บริษัทสามารถจำหน่ายเครื่องจักรได้มากขึ้นตามไปด้วย โดยอัตโนมัติแต่จะเน้นรถเครนที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น เช่น 80-150 ตัน

สำหรับจุดเด่นและจุดแข็งของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เริ่มต้นจากการทำธุรกิจในรูปแบบของการมองลูกค้าเป็นเพื่อนทางธุรกิจ เนื่องจาก ดร.วุฒิชัย ไม่ใช่นักธุรกิจหรือพ่อค้าแต่เป็นอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนมาทั้งชีวิต ตรงนี้เองที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ หากลูกค้ามีปัญหาหรือมีสิ่งใดที่ต้องการให้เข้าไปช่วยเหลือ บริษัทจะรีบเข้าไปดำเนินการทันที ตลอดจนการดำเนินธุรกิจแบบไม่เอาเปรียบลูกค้า จนบางครั้งเองบริษัทเสียผลประโยชน์หลายๆ อย่างแบบที่ไม่มีบริษัทไหนกล้าทำ มีความเป็นกันเองกับลูกค้าและให้ความสำคัญกับลูกค้ามากกว่า “เงิน”

ประกอบกับ บริษัทยังมีความพร้อมในเรื่องของช่างซ่อมบำรุง อะไหล่เครื่องจักร การรับประกันสินค้าและการบริการหลังการขายตามมาตฐานรถใหม่ การซ่อมแซมเครื่องจักรภายใน 24 ชั่วโมงหลังการแจ้งซ่อม นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมช่างเดินทางไปเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อตรวจสภาพความพร้อมของเครื่องจักรในการใช้งานเป็นประจำ โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และบริษัทยังรับซ่อมรถเครนมือสอง รถเครนเก่าจากประเทศจีนทุกยี่ห้อโดยมีการรับประกันงานซ่อมนานถึง 90 วัน

ดร.วุฒิชัย กล่าวต่อถึงหลักในการบริหารว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรจะมีทั้งถูกและผิดบ้าง ซึ่งตนจะให้โอกาสในการพูดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ อีกทั้ง ยังมีการมอบสวัสดิการให้กับพนักงานมากมาย อาทิ การจัดสรรอาหารกลางวัน เพื่อไม่ให้พนักงานเสียเวลาในการเดินทางไป - กลับเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งทำให้พนักงานมีเวลาพักผ่อนส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น ดูแลเอาใจใส่ถึงคนในครอบครัวของพนักงาน เพิ่มประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพที่พิเศษกว่าประกันสังคมทั่วไป

แต่ละเดือนมีการทานข้าวนอกสถานที่เดือนละหนึ่งครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนทัศนคติต่างๆ ที่นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ เพราะบริษัทเชื่อว่าเมื่อพนักงานทำงานอย่างมีความสุขแล้ว พนักงานจะทำงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และทุ่มเทต่องานมากขึ้นโดยไม่ต้องมีการบังคับหรือออกกฏควบคุมอะไรมากมาย การทำงานด้วยการบังคับหรือแค่ตามหน้าที่ผลงานจะออกมาไม่ดีเท่าการทำงานด้วยใจที่มีความสุข

ในขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร โดยส่งบุคลากรไปฝึกอบรมด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาองค์กร ตลอดจนการสร้างความรู้สึกรักองค์กรให้เปรียบเสมือนบ้านที่อยู่ร่วมกัน

“เราได้มีการส่งเสริมสวัสดิการพนักงานอย่างเต็มที่และดูแลเหมือนคนในครอบครัว ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพตัวบุคคล เพื่อให้สามารถพัฒนาทั้งบุคลากรและองค์กรให้เกิดการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้จึงเป็นเรื่องสำคัญ” ดร.วุฒิชัยกล่าว

ดร.วุฒิชัย กล่าวปิดท้ายถึงสิ่งที่อยากจะฝากถึงภาครัฐว่า ตนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านงานช่างวิชาชีพ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มมากขึ้น เพราะตลาดแรงงานในกลุ่มงานช่างเทคนิคมีจำนวนแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายจราจร ในการกำหนดกฎระเบียบต่างๆ เพื่อที่จะการแยกประเภทรถจราจรบนท้องถนนใหม่ เนื่องจากการขนย้ายรถเครนของผู้ประกอบการหลายรายประสบปัญหาในเรื่องของน้ำหนักรถ และถูกจับปรับอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น จึงอยากให้มีการจัดและแยกประเภทรถเครนซึ่งเป็นรถเฉพาะกิจให้มีความชัดเจนมากขึ้น

บริษัท โปรแมช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของผู้มีประสบการณ์ในการบริการด้านเครื่องจักรกลหนัก โดยเฉพาะรถเครน มากกว่า 20 ปี และด้วยบริการของโปรแมชที่ทำด้วยความมีมาตรฐานรวมไปถึงทีมช่างที่มีประสบการณ์ตรงเฉพาะทางในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิค รวมถึง ระบบรักษาความปลอดภัยของรถเครน ที่ให้บริการด้วยอะไหล่มาตรฐาน OEM ทำให้ในวงการอุตสาหกรรมทราบกันดีว่าโปรแมช เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ให้การ “รับประกันงานซ่อมรถเครนเก่านานถึง 3 เดือน”

ขณะเดียวกัน ด้วยเสียงตอบรับที่ดีด้านการบริการอย่างต่อเนื่องทำให้ โปรแมช ได้รับความไว้วางใจจาก Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co.,Ltd ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนใหม่ยี่ห้อ Zoomlion หรือเจ้ายักษ์เขียวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่ง Zoomlion คือ แบรนด์รถเครนอันดับหนึ่งของประเทศจีน ที่รัฐบาลจีนใช้ในงานการก่อสร้างแทบจะทุกชนิด และยังเป็นบริษัทรถเครนของประเทศจีนที่เป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศ นั่นหมายถึงคุณภาพและความมั่นคงของบริษัทที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดี

เพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมโรงงาน ท่าเรือ หรือธุรกิจเช่ารถเครน จึงมั่นใจได้ว่า สินค้าหรือบริการที่ท่านจะได้รับจากโปรแมช จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด คุ้มค่ามากที่สุด ภายใต้วิสัยทัศน์ ดังนี้ 1.ให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า 2.สนับสนุนการทำงานของช่างให้ได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการทำงาน และ 3.พนักงานทุกคนร่วมกันพัฒนาองค์กรด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

บริษัทมีผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมาย อาทิ Truck Crane 10 ล้อ ขนาด 25 ตัน รถเครนที่มีความยาวบูมถึง 40.5 เมตรและมี Jib อีก 8 เมตร มั่นใจด้วยพลังเครื่องยนต์มาตรฐาน Euro 3 (ยูโรทรี) 267 แรงม้า ทำให้มีน้ำหนักยกดีกว่ารถเครนอื่นๆ ในขนาดเดียวกัน และบำรุงรักษาได้ง่าย, Rough Terrain Crane รถเครน 4 ล้อ ขนาด 35 ตันที่มีความยาวบูมถึง 31.1 เมตร และ Jib ขนาด 8 และ 14 เมตร นอกจากนี้ บริษัทยังมีรถเครนอีกมากมายหลายรุ่นเช่น รถเครน 150 ตันที่มีความยาวบูมที่สุดในประเทศ  ทาวเวอร์เครน และรถโฟลค์ลิฟท์ ซึ่งท่านสามารถเลือกดูสินค้าได้ที่ www.promach.co.th หรือติดต่อโทรศัพท์ 081-592-4456

Date

06 December 2018

Tags

cover 2018

Page Visitor

028033069
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
39437
48658
88095
1019882
1699103
28033069
Your IP: 3.215.177.171
2021-09-20 17:23