01Top_HachiEng
Biz Focus Industry Issue 069, October 2018

Biz Focus Industry Issue 069, October 2018

เปิดแผนธุรกิจ ไตรมาสสุดท้าย ปี 2561 “ออล อราวด์”

“ออล อราวด์” ประกาศรุกตลาดเต็มสูบ เผยแผนไตรมาส 4 มุ่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารให้มีความหลากหลาย บวกการขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ชูจุดเด่นการดำเนินธุรกิจที่ไม่หวังแค่กำไร แต่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแนะนำ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับลูกค้า


คุณอำนวย เริ่มวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล อราวด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ว่า บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมกับเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รวมถึง การผลิตและพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นส่วนสแตนเลส หรือการติดตั้งงานสแตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน อีกทั้ง ยังจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง

“ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันยังทรงตัว แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารยังคงสามารถเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีผู้ประกอบการธุรกิจอาหารรายใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย ดังนั้นในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเราจึงได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเพิ่มความเข้มข้นของงานเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อรองรับงานในกลุ่มนี้ที่มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น” คุณอำนวยกล่าว

คุณอำนวย เริ่มวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล อราวด์ จำกัด

คุณอำนวย กล่าวต่อถึงแผนการขยายฐานลูกค้าว่า บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยประสบการณ์การทำงานที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีบริการหลังการติดตั้งหรือการขายให้กับลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริการ โดยที่ผ่านมาบริษัทได้รับโอกาสจากลูกค้าให้เข้าไปดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร และพัฒนาเครื่องจักรเพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ลูกค้าเดิมที่ใช้บริการกับบริษัทมาอย่างยาวนาน เมื่อมีการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตจะยังคงเรียกใช้บริการบริษัทเช่นเดิมด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งยังมีการบอกต่อหรือแนะนำไปยังพันธมิตรให้ใช้บริการกับบริษัท ซึ่งถือเป็นการขยายฐานการตลาดแบบปากต่อปากได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการยื่นใบเสนอราคาและรอการตอบรับจากลูกค้าในประเทศมาเลเซีย โดยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสายการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เป็นงานติดตั้งสายพาน, งานออกแบบการรีโนเวทเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นระบบออโตเมชัน และการวางแผนเพื่อจัดวางเครื่องจักรภายในโรงงาน เป็นต้น โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงปลายปี 2561–ต้นปี 2562 นี้

“ที่ผ่านมาเราได้รับโอกาสจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจวบจนปัจจุบัน โดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ติดตั้งงานต่างๆ เช่น สายพานลำเลียงอาหาร, ระบบถัง และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ซึ่งเราได้พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรและสินค้าเพื่อให้ลูกค้าของเรามีศักยภาพในการผลิตเหนือคู่แข่ง” คุณอำนวยกล่าว

คุณอำนวย กล่าวต่อว่า ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้ารายได้รวมไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีกเป็นเท่าตัว ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจว่าเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นไปได้อย่างแน่นอน โดยคาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากการเข้ารับงานใหม่ในโรงงานผลิตเครื่องดื่ม และโรงงานผลิตเนื้อไก่ ที่อยู่ระหว่างการเจรจา และคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ ประกอบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารยังมีแนวโน้มที่เติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบการหลายรายได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารให้หลากหลายและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการแบ่งปริมาตรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ โดยมีหลักการชั่งตวงที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่ต้องการใช้เครื่องจักรดังกล่าวนี้ จึงเป็นช่องทางที่จะทำให้บริษัทสามารถทำรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้อย่างแน่นอน

ส่วนในปี 2562 บริษัทตั้งเป้ารายได้ 30 ล้านบาท โดยจะใช้กลยุทธ์ในการเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอโปรเจคต่างๆ ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างกำไรให้กำลูกค้าได้อย่างคุ้มค่า พร้อมกันนี้ยังมุ่งตอบสนองลูกค้าที่ต้องการขยายโรงงานเพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจอีกด้วย

“เรายังมีเครื่องจักรอื่นๆ ที่มีความโดดเด่นและอยากนำเสนอเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของลูกค้า เช่น สายพานกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร รวมทั้งการเชื่อมชิ้นงานที่มีความปราณีตและเอาใจใส่ ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าล้วนแต่เป็นวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง

โดยในปัจจุบันเรามีสัดส่วนรายได้จากงานเครื่องจักรประมาณ 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% จะเป็นงานอื่นๆ เช่น งานแตนเลส, งานชั้นวาง และงานบริการ เป็นต้น ขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนางานสายพายระบบออโตเมชัน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยที่ใช้ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น” คุณอำนวยกล่าว

คุณอำนวย กล่าวต่อว่า นอกเหนือจากการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศแล้ว บริษัทยังมีแผนสร้างโรงงานใหม่ เพื่อขยายกำลังการผลิตเครื่องจักรรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานของลูกค้ารายใหญ่ ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่กว่า 1 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ และจัดเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2562 โดยใช้งบการก่อสร้างประมาณ 10 ล้านบาท

โดยโรงงานใหม่แห่งนี้ จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับเอื้ออำนวยให้บริษัทสามารถเข้าไปให้บริการในโรงงานผลิตสินค้าของลูกค้ารายใหญ่ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ที่อยู่ระหว่างการเจรจาทางธุรกิจอีกด้วย

ด้านจุดเด่นที่ทำให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา คือ การดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งหวังกำไรเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแนะนำ พร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่ได้รับถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะสามารถนำมาพัฒนาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีบุคลากรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเมื่อเข้าไปให้การบริการกับลูกค้าในโรงงานต่างๆ อีกทั้ง บริษัทยังมีการส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานในโอกาสต่างๆ ตลอดจนมีการใช้โปรแกรมที่ทันสมัยในการเขียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เราพัฒนาเครื่องจักรตามความต้องการและไอเดียของลูกค้า หรืออาจกล่าวได้ว่า เราช่วยสร้างฝันและไอเดียของลูกค้าให้เป็นเรื่องจริงได้ ดังนั้นพนักงานซึ่งเป็นผู้พัฒนาเครื่องจักร จะต้องมีความพร้อมที่จะสามารถตอบโจทย์กับเรื่องเหล่านี้ได้ ปัจจุบันเรามีทีมงานคุณภาพประมาณกว่า 10 คน บวกกับทีมช่างผู้ชำนาญในแต่ละสายงานอีกหลายทีมด้วยกัน คอยเสริมทัพกำลังการผลิตอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามในอนาคตเมื่อเรามีเป้าหมายที่จะขยายงานใหญ่ขึ้น อาจต้องมีการสรรหาบุคลากรเข้ามาเสริมตามความเหมาะสม” คุณอำนวยกล่าว

คุณอำนวย กล่าวถึงหลักบริหารงานภายในองค์กรว่า การอยู่ร่วมกันภายใต้องค์กรทุกคนต้องมีแนวทางการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บริษัทสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวของเรา เราจึงดูแลพวกเขา รวมไปถึง ครอบครัวของพวกเขาด้วย เมื่อมีปัญหาตนจะให้คำปรึกษาพร้อมกับช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามปัญหานั้นๆ ไปให้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีความสุข และจะส่งผลให้ทำงานออกมาอย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน

ดังนั้น จึงอยากจะฝากไปถึงลูกค้าว่า บริษัทจะยืนหยัดและเคียงข้างเพื่อพัฒนาเครื่องจักรควบคู่ไปกับลูกค้า และจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้ลูกค้าได้รับเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ในการดำเนินธุรกิจตามที่ลูกค้าต้องการ และขอขอบคุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจและมีความเชื่อมั่นในบริษัทด้วยดีเสมอมา

เข้าชมเว็บไซต์ที่ www.allaround.co.th

Date

09 November 2018

Tags

cover 2018

Page Visitor

028032792
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
39160
48658
87818
1019605
1699103
28032792
Your IP: 3.215.177.171
2021-09-20 17:17