then
May 24, 2022

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุน กรมทรัพยากรน้ำ จัดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง”

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้วิสัยทัศน์ ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยร่วมสนับสนุนกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการของโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” (Action for the River) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชน เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลองพร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดไวรัลคลิปและภาพถ่ายที่แสดงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมเกือบ 500,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2565

บริดจสโตนประกาศ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment)” สู่ปี ค.ศ. 2030

รุดหน้าสู่การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นสู่สังคมที่ยั่งยืน ร่วมกับสังคม พันธมิตร และลูกค้า

บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประกาศ “พันธสัญญา E8 (อี-เอ็ท) ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment)” ซึ่งเป็นพันธสัญญาขององค์กรสู่ปี ค.ศ. 2030 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 91 ปี ของการก่อตั้งองค์กร “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” ประกอบด้วยคุณค่า 8 ด้าน ที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร E (ได้แก่ Energy ด้านพลังงาน, Ecology ด้านสิ่งแวดล้อม, Efficiency ด้านประสิทธิภาพ, Extension ด้านเติบโต, Economy ด้านเศรษฐกิจ, Emotion ด้านความรู้สึก, Ease ด้านความสะดวกสบาย และ Empowerment ด้านพลังสังคม) ซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผ่าน “เจตจำนง” และ “กระบวนการทำงาน” ร่วมกับพนักงาน สังคม พันธมิตร และลูกค้าเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

เปิดตัว 12 นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. (ครั้งที่ 8-10) ประจำปี 2562 – 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมมอบรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 8-10 (ประจำปี 2562-2564) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่รักงานวิจัย มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หลังไม่ได้จัดมากว่า 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีผู้ที่ได้รับมอบรางวัลนักวิจัยดาวรุ่งทั้งสิ้น จำนวน 12 คน ประกอบด้วย นักวิจัยดาวรุ่งด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางความรู้ใหม่ จำนวน 9 คน นักวิจัยดาวรุ่งด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 2 คน และนักวิจัยดาวรุ่งด้านวิชาการ เน้นคุณค่าเชิงนโยบาย 1 คน ตามลำดับ โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัล เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ มจธ.

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประกาศความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้านการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางการบินอย่างยั่งยืน ร่วมกับ bp และ Neste ด้วยปริมาณน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนกว่า 800 ล้านลิตร

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประกาศก้าวสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการขนส่งทางอากาศให้เป็นไปอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยดีเอชแอลได้ยืนยันถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสองบริษัทคือ bp และ Neste ในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สร้างจากวัสดุทางชีวภาพเพื่อการบินที่ยั่งยืน (SAF) มากกว่า 800 ล้านลิตรให้กับ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสภายในห้าปีข้างหน้า ภายใต้ข้อตกลงฉบับใหม่ที่เป็นหนึ่งในข้อตกลง SAF ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ข้อตกลงดังกล่าวมาพร้อมกับการเปิดตัว SAF บนเครือข่ายของดีเอชแอลก่อนหน้านี้ในซานฟรานซิสโก (SFO) อีสต์มิดแลนส์ของอังกฤษ (EMA) และอัมสเตอร์ดัม (AMS) ซึ่งจะทำให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการใช้ SAF 10 เปอร์เซ็นต์สำหรับการขนส่งทางอากาศภายในปี 2569 ดีเอชแอลคาดว่าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้จะช่วยลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณสองล้านตัน ซึ่งเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์โดยสารประมาณ 400,000 คันต่อปี1

depa จับมือ TMA เปิดตัวหลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย depa จับมือ TMA เปิดตัวหลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถแสดงบทบาท ในการกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านองค์กรในแง่ดิจิทัล (digital transformation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหลักสูตรสำหรับกรรมการที่มีเนื้อหาที่จำเป็นทางด้านดิจิทัลอย่างครบถ้วน ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

Page 7 of 399

Page Visitor

003754135
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
13323
48353
110355
1004135
0
3754135
Your IP: 35.172.111.71
2022-05-24 08:59