กรุงเทพประกันชีวิต ส่งต่อความสุขพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชนไทย ในโครงการ “โรงเรียนของหนู”

ผ่านไปอย่างอบอุ่นกับโครงการ “โรงเรียนของหนู” จากความร่วมมือของ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และไทยรัฐทีวี ที่มาสร้างรอยยิ้มและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแก่เยาวชนไทยกว่า 138 ชีวิต ด้วยการมอบจักรยาน 70 คัน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ขาดแคลนภายในโรงเรียน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

มุ่งพัฒนาฯ สร้างสรรค์คุณค่าร่วมสู่สังคม ส่งมอบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยลำไย จ.นครสวรรค์

บริษัทมุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MAI: MOONG) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ครอบคลุม 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล) นำโดย นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ร่วมด้วยพนักงานกว่า 160 คน เข้าร่วมกิจกรรม CSV ของบริษัท ในโครงการ “มุ่งทำดี เพื่อสร้างอนาคตของชุมชน” ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์คุณค่าร่วมสู่สังคม ด้วยการส่งมอบห้องน้ำซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ ให้แก่โรงเรียนวัดห้วยลำไย จ.นครสวรรค์ เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีของเด็กนักเรียน โดยมีนางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการคนใหม่เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ห่วงใยมอบเงินบริจาคช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยให้กับสภากาชาดไทย

คุณสุพร วัธนเวคิน (ซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคเหนือ โดยมี พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

MQDC ร่วมสนับสนุน Eco – Young Camp แคมป์เยาวชนคนต้นแบบด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • MQDC เข้าใจและใส่ใจเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามปรัชญา “For All Well-Being” โดยให้การสนับสนุน “Eco – Young Camp” เพื่อปลูกฝังรากแห่งความรักษ์ตั้งแต่วัยเยาว์ให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะเป็นพลังสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติในอนาคต
  • “Eco – Young Camp” คือการรวมตัวกันของเยาวชนที่ต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบแบบแผน กิจกรรมในค่ายแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อคือ ได้แก่เรียนรู้ ลงมือทำ สร้างสรรค์ และส่งต่อ โดยจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ Sattahip Water Sport Academy อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แว่นท็อปเจริญ สนับสนุนแว่นสายตาให้บริการประชาชนฟรีที่ จส.100 พร้อมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย

แว่นท็อปเจริญ มุ่งมั่นตอบแทนสังคมตามเจตนารมณ์ขององค์กร เพื่อเน้นย้ำให้คนไทยเล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพดวงตาที่ดี มองเห็นชัดเจน ภายใต้ “โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย” นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจัดกิจกรรมตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรีให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุ จส.100 เพื่อส่งกำลังใจให้คนทำงานเพื่อสังคม พร้อมมอบแว่นสายตาพร้อมใช้ สำหรับให้บริการและอำนวยความสะดวกฟรีแก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตา ที่มาติดต่อแจ้งเหตุทางจราจรหรือติดต่อสำนักงาน ณ สถานีวิทยุ จส.100

Page 1 of 42