กลุ่ม KTIS ผนึก 3 หน่วยงานพัฒนาชาวไร่อ้อยสู่ Smart Farming

กลุ่ม KTIS ผนึก 3 หน่วยงานพัฒนาชาวไร่อ้อยสู่ Smart Farming

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล (ที่สองจากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อขยายขอบข่ายความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการในไร่อ้อย ภายใต้โครงการ  “การเพิ่มศักยภาพการผลิตอ้อยมุ่งสู่ Smart Farming” โดยมี นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้

รายละเอียดของภาพจากซ้ายไปขวา

  1. นายสมพล โนดไธสง  รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)
  2. นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS
  3. นางวรวรรณ ชิตอรุณ  เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)
  4. นายพสุ โลหารชุน  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  5. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
  6. นายอำนวย กลิ่นสอน  เลขานุการสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์
  7. นายศิริรุจ จุลกะรัตน์  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Rate this item
(0 votes)