Industry

อุตตม – คณิศ แถลงสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ. อีอีซี เชื่อจะสร้างความเชื่อมั่น เดินหน้าพัฒนาโครงการต่อเนื่อง เร่งกระตุ้นนักลงทุนไทยใช้สิทธิ์ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ร่วมแถลงข่าวถึงเจตนารมณ์ และสาระสำคัญของ ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ… ที่ผ่านมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 8…
การประชุมคณะกรรมการบริหาร การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2561 ของ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ซึ่งมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ 1. เห็นชอบการประกาศเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ที่ประชุมเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการนโยบายกำหนดเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเพิ่มเติม จากเดิมที่มีการกำหนดไปแล้วจำนวน 2 นิคม ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรม Smart Park จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4…
กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลัง สสว. ลุยยกระดับ SMEs จัดงาน SMEs สัญจร เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ประเดิมเชียงใหม่จังหวัดแรก ดันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เดินหน้าส่งเสริมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของไทย และเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 13 -…
Page 2 of 2