กนอ.จับมือ เด็นโซ่ -บริษัท อมตะฯ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

กนอ.จับมือ เด็นโซ่ -บริษัท อมตะฯ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ปลูกฝังรู้รักสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนมุ่งสู่สังคมที่ยั่งยืน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่งฯ บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชันฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model)กับโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว และโรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี หวังยกระดับให้เป็นโรงเรียนต้นแบบผ่านการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนทั้งระบบ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน และมิติด้านความปลอดภัย สอดคล้องตามแนวทางและเป้าหมายของ กนอ.ในการมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model) ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model)กับโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว และโรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ(Whole school apporach) ทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน เป็นแบบอย่างของการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า และเป็นต้นแบบของการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย ที่รวมทั้งความปลอดภัยบนท้องถนน ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565

“กนอ.มีเป้าหมายและแผนงานชัดเจน ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประกอบด้วย การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model) ถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและแผนงานดังกล่าว โดยดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าว และได้ร่วมมือกับบริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) พัฒนามาตั้งแต่ปี 2560 โดยเริ่มที่โรงเรียนวัดบ้านเก่า และโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)”นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว

สำหรับขอบเขตความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลง 4 ฝ่ายกับโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว และโรงเรียนพานทอง ประกอบด้วย กนอ.ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน การจัดทำโครงการ และกิจกรรมด้านวิชาการ ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model) บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด บริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัดให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านวิชาการ และเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและความปลอดภัย รวมถึงพัฒนาระบบความปลอดภัยทั้งความปลอดภัยบนท้องถนน ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย ส่งเสริมโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)สนับสนุนการดำเนินงาน การจัดทำโครงการ และกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Eco and Safety School Model) ในด้านความปลอดภัยและการจัดการของเสีย

“ทุกฝ่ายตั้งเป้าให้ภายในปีแรกร่วมกันสร้างให้โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว และโรงเรียนพานทอง ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และผ่านการรับรองโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และภายในปีที่สองได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ กนอ.ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง และผู้ประกอบการ ให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน” ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวปิดท้าย

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

011559823
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35998
55308
35998
8402443
1441618
1507065
11559823
Your IP: 3.238.147.211
2020-11-29 15:33