กนอ. กำชับทุกนิคมฯปฏิบัติตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน - ประกาศจังหวัดป้องโควิด 19

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

กนอ. กำชับทุกนิคมฯปฏิบัติตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน - ประกาศจังหวัดป้องโควิด 19 พร้อมรับมือในภาวะวิกฤติเพื่อลดการแพร่ระบาดเร่งเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำชับนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และประกาศจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่โดยเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกและสำรวจผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว พร้อมเร่งวางแนวทางแก้ปัญหาให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ที่เกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจนั้น ปัจจุบันยังไม่มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบและยังมีการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยกำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทุกนิคม ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และปฏิบัติตามประกาศการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของแต่ละจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ รวมทั้งให้มีการเว้นระยะห่าง (Social Distance) และเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจน    ใช้หลักการทำงานจากบ้าน (Work from Home) ในบางหน่วยงานที่ไม่กระทบต่อภารกิจหลักหรือการให้บริการที่สำคัญ เพื่อลดความแออัดของการอยู่ร่วมกัน และลดความเสี่ยงของการได้รับเชื้อ รวมทั้ง กนอ.ได้จัดทำระบบอนุมัติอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับไว้แล้ว ทั้งนี้ การประเมินผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

“ขณะเดียวกัน ได้กำชับให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ อุบัติภัย หรืออัคคีภัย ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโดยให้ปรับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ส่งให้ผู้อํานวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน

รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายในพื้นที่ให้ร่วมกันสอดส่องดูแลสิ่งผิดปกติภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้ประกอบการในการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยภายในนิคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19” นางสาวสมจิณณ์ กล่าว

ทั้งนี้ กนอ.ได้สั่งการนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และให้รายงานเข้ามายังผู้บริหารสายงานปฏิบัติการต่างๆทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

“กนอ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในนิคมฯ ปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันของโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อร่วมฝ่าภาวะวิกฤตินี้โดยเร็ว” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย.

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

006272815
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32501
40086
155184
3056125
508953
1292009
6272815
Your IP: 3.219.167.194
2020-08-12 21:45