กนอ.ห่วงใยผู้ประกอบการนิคมฯ ขอความร่วมมือใช้บริการอนุมัติ-อนุญาตผ่านระบบออนไลน์

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กนอ. ห่วงใยผู้ประกอบการนิคมฯ ขอความร่วมมือใช้บริการอนุมัติ - อนุญาตผ่านระบบออนไลน์ ตอบโจทย์รัฐเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ห่วงใยผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เน้นใช้บริการขออนุมัติ-อนุญาตผ่านทางระบบ e-PP (e-Permission & Privilege) ที่มีรูปแบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำใบอนุญาตดังกล่าวไปใช้อ้างอิงได้โดยไม่ต้องเดินทางมารับเอกสารที่ กนอ.เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกาศใช้ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น กนอ.ได้มีการออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง รวมทั้งท่าเรืออุตสาหกรรมนำไปปฏิบัติ ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุมัติ-อนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของโรงงาน ได้แก่ การขออนุญาตใช้ที่ดิน การขออนุญาตการก่อสร้าง การขอรับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การขออนุญาตถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว เป็นต้น กนอ.จึงขอความร่วมมือให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมใช้บริการขออนุมัติ อนุญาต ผ่านทางระบบออนไลน์ในระบบอนุมัติ อนุญาต (e-Permission & Privilege หรือ e-PP) ในส่วนของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Signature) และ QR Code เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในปัจจุบัน

“ใบอนุญาตที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จากระบบ e-PP ทุกคำขอ จะอนุมัติในรูปแบบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถนำใบอนุญาตดังกล่าวไปใช้อ้างอิงได้โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมารับเอกสารที่ กนอ. ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกการให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ที่มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการที่ผู้ประกอบการจะปรับตัวและหันมาใช้การบริการในระบบออนไลน์มากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นป้องกันตนเองจากความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย รวมทั้งขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและแนบเอกสารคำขอในหมวดการอนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง ประกอบกิจการ และสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ e-PP และเมื่อกนอ.ได้พิจารณาอนุมัติคำขอดังกล่าวแล้ว ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้โดยมี Barcode เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าบริการอนุญาต/ค่าธรรมเนียมต่างๆ  แบบ e-Payment โดยสามารถชำระผ่าน Mobile Banking  ของธนาคารต่างๆ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  เมื่อชำระค่าบริการดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตต่างๆได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม โดยในแต่ละใบอนุญาตจะมีลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และ QR Code เพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของใบอนุญาตได้ หากผู้ประกอบการที่มีข้อสอบถามหรือต้องการคำแนะนำการใช้งานของระบบเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยทีม IEAT e-PP Support ผ่านช่องทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /Line ID : @IEAT-ePP-Suppoprt หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 06-3435-2015 , 0-2253-0561 ต่อ 4448.

Rate this item
(0 votes)

Page Visitor

006272346
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32032
40086
154715
3056125
508484
1292009
6272346
Your IP: 3.219.167.194
2020-08-12 21:25